Klub Generałów

Odeszła na zawsze…

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że odeszła na zawsze żona naszego kolegi, gen. broni Tadeusza Wileckiego

pani Maryla WILECKA

Łącząc się w bólu z naszym drogim kolegą, w imieniu wszystkich członków Klubu Generałów i Admirałów RP składamy mu oraz wszystkim jego najbliższym serdeczne wyrazy współczucia.

Zarząd Klubu GiA RP

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 5 sierpnia 2022 r. (piątek) na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach – początek o godz. 14.00 w Domu Przedpogrzebowym.