Klub Generałów

Gen. broni pil. dr hab. inż.Ryszard Olszewski

Gen. broni pil. dr hab. inż.Ryszard Olszewski

Gen. broni pil. dr hab. inż.Ryszard Olszewski (ur. 1.05.1948 r.).  Dowódca Sił Powietrznych RP w latach 2002 – 2005, następnie – po przejściu w stan spoczynku – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Królestwie Kambodży. Od roku 2007 – Profesor Akademii Obrony Narodowej, a od 2008 – Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie dzielił się swą wiedzą i doświadczeniem z młodymi oficerami Sił Zbrojnych i Policji. Ma bogaty dorobek naukowy. Jest autorem ponad 40 prac i publikacji w dziedzinie strategii obronnej państwa, w tym książek: „Lotnictwo w odstraszaniu militarnym” oraz „Bezpieczeństwo współczesnego świata”, a także wspólnego z gen. bryg. pil. Romanem Harmozą  opracowania pt. „Udział Polski w kształtowaniu zdolności obronnych Unii Europejskiej”.
Jest doktorem honoris causa Wojskowej Akademii Lotniczej w Koszycach.
Niestety ciężka choroba przerwała jego aktywną działalność  dydaktyczną i naukową.