Klub Generałów

PLAN DZIAŁALNOŚCI KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2023 ROK

I. CELE I ZADANIA DZIAŁALNOŚCI KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2023 ROK:
1. Główny cel:
Popularyzowanie patriotycznych tradycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski. Integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy i funkcjonariuszy wokół spraw obronnych Państwa Polskiego oraz tradycji walki Narodu Polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność.
2. Zasadnicze zadania:
⦁ Wznowienie współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej (Sztabem Generalnym Wojska Polskiego) oraz innymi instytucjami w zakresie wzmacniania obronności państwa.
⦁ Reprezentowanie środowiska w uroczystościach organizowanych przez instytucje państwowe i wojskowe.
⦁ Organizowanie, w różnej formie i postaci, spotkań członków klubu oraz konferencji i sympozjów.
⦁ Organizowanie podróży wojskowo-historycznych i krajoznawczych oraz uroczystości rocznicowych
i rodzinnych.
⦁ Działania na rzecz koleżeństwa, życzliwości i wzajemnego szacunku.
⦁ Opieka nad miejscami pamięci narodowej i grobami poległych i zmarłych generałów i admirałów Rzeczypospolitej Polskiej.
⦁ Popularyzowanie problemów obronności państwa, głównie poprzez rozwijanie i aktualizowanie strony internetowej Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej: ⦁ www.klubgeneralow.pl
⦁ Poszukiwanie nowych form współpracy z grupami generałów i admirałów w Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie i innych regionach.
⦁ Umacnianie współpracy Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej z innymi stowarzyszeniami i związkami, tj:
  – Straży Granicznej;
  – Państwowej Straży Pożarnej;
  – Służby Ochrony Państwa;
  – Stowarzyszeniem Generałów Policji;
  – Federacji stowarzyszeń służb mundurowych;
  – Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego.
⦁ Prowadzenie skutecznych działań, mających na celu wzrost liczby członków.

 

II. Harmonogram realizacji zamierzeń klubu w 2023 roku:

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ODPOWIEDZIALNY

TERMINY

UWAGI

I.

Planistyczno – organizacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Posiedzenie Zarządu Klubu.[1]

Prezes Klubu

09

06

06

03

08

05

04

02

06

04

 

2.

Zebranie Członków Klubu.[2]

26

23

30

27

25

29

28

26

30

28

 

3.

Prezentacja, dyskusja i przyjęcie Planu Zamierzeń Klubu na 2023 r.

Zarząd Klubu

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Zapoznanie z Planem pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Sekretarz / Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Opracowanie szczegółowych planów Walnych Zebrań oraz co miesięcznych zebrań Zarządu i członków Klubu.

Prezes / Sekretarz 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

6.

Rozliczenie i podpisanie budżetu Klubu za 2022 r. / Absolutorium

Skarbnik Klubu

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Opracowanie Planu Zamierzeń Klubu na 2024 r.

Sekretarz Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

8.

Opracowanie  budżetu Klubu na 2024 r.

Prezes / Skarbnik Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

9.

Zamknięcie Dokumentacji Klubu za 2023 r.

Prezes / Sekretarz Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

10.

Dyskusja nad potrzebą zmian
w Statucie  Klubu Generałów
i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulaminie Pracy Zarządu i Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Klubu

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Systematyczne uaktualnianie strony internetowej Klubu.

Sekretarz / Prowadzący stronę internetową

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

II.

Udział w uroczystych obchodach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Wyzwolenia Warszawy;

Zarząd Klubu

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Święto Konstytucji 3 Maja;

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Dnia Wojska Polskiego;

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

4.

Powstania warszawskiego;

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

5.

Święta niepodległości;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

6.

Naszym Kolegom – Nasza Pamięć, zapalenie zniczy – Święto Zmarłych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Współpraca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Udział w pracach Konwentu RP.

Prezes / Zastępca Prezesa Klubu

Prezes / Zastępca Prezesa Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Spotkania z przedstawicielami Parlamentu i polskiego życia gospodarczego

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

3.

Udział w XXXI Salonie MSPO Kielce 2023.

Zarząd Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

4.

Współpraca z Oddziałami Terenowymi Klubu.

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

5.

Udział w działalności Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Prezes / Zastępca Prezesa Klubu

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

Spotkania okolicznościowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych.

Zarząd Klubu

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Zarząd Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

Konferencje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych/popularnonaukowych.

Prezes / Zastępca Prezesa Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosownie do  otrzymanych zaproszeń

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

Informacje / Referaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Główne aspekty polityczno –  wojskowe stanu wojennego.

gen. broni T. Wilecki

gen. dyw. dr F. Puchała

gen dyw. T. Bielecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

2.

Zasadnicze postanowienia zawarte w  ustawie o obronie Ojczyzny

gen. broni dr inż.
A. Wojtan

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kluczowe aspekty modernizacji Sił Zbrojnych RP.

gen. broni dr inż.
A. Wojtan

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Główne zmiany w ordynacji wyborczej do Sejmu RP.

gen. broni dr inż.
A. Wojtan

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Wnioski z modernizacji wojsk pancernych (Leopard, Abrams M1A sep V.3, K2PL)

gen. bryg. 
A. Danielewski

gen. bryg.

Z. Zatoński

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

6.

Wnioski z modernizacji Sił Powietrznych (F-35, FA50PL)

gen. broni pil.
L. Majewski
gen. broni pil. dr inż.
S. Dygnatowski

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Potencjał bojowy WRiA w konsekwencji wprowadzenia nowego uzbrojenia (AHS KRAB, K9PL, HIMARS, K239 CHUNMOO, RAK).

gen. bryg. w st. sp. A.Kupis

gen. bryg. w st. sp.
M. Oleksiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

8.

Wnioski z reorganizacji systemu dowodzenia i kierowania SZ RP

gen. broni. dr J. Flis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

Artykuły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Polityczno – wojskowe aspekty udziału 1DP WP w bitwie pod Lenino.

gen. dyw. inż.
Marek Samarcew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2.

Polityczno – wojskowe aspekty udziału 2K w bitwie pod Monte Casino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Polityczno – wojskowe rezultaty Bitwy Warszawskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

4.

Udział Polaków w bitwie o Anglię w czasie II wojny Światowej.

gen. broni pil. inż.
L. Majewski
gen. broni pil. dr inż.
S. Dygnatowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

Podróże spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Spotkanie z organami terenowymi:

Kraków

Bydgoszcz

Prezes / Zastępca Prezesa Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

Organizacyjno-administracyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Zgłoszenie zapotrzebowania Sali Konferencyjnej do Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Zastępca Prezesa / Sekretarz

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

2.

Zakupy symbolicznych nagród dla członków Klubu.

Zastępca Prezesa / Skarbnik Klubu

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

3.

Opracowanie projektu medalu pamiątkowego Klubu.

Zarząd Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Asysta honorowa w czasie  pogrzebów generałów i admirałów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

Inne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

[1] – w pierwszy poniedziałek miesiąca.

[2] – w ostatni czwartek miesiąca.

Sekretarz

gen. broni dr inż. Anatol Wojtan

Prezes

gen. dyw.  Jerzy Słowiński