Klub Generałów

PLAN DZIAŁALNOŚCI KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2022 ROK

GŁÓWNY CEL

1.Główny cel: Popularyzowanie patriotycznych tradycji Polskich Sił Zbrojnych. Integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy i funkcjonariuszy wokół spraw obronnych Państwa Polskiego oraz tradycji walki Narodu Polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność.

2.Zasadnicze zadania:
•Wznowienie współpracy ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego oraz innymi instytucjami w zakresie wzmacniania obronności państwa;
•Reprezentowanie środowiska w uroczystościach organizowanych przez instytucje państwowe i wojskowe;
•Organizowanie, w różnej formie i postaci, spotkań członków Klubu oraz konferencji i sympozjów;
•Organizowanie podróży wojskowo-historycznych i krajoznawczych oraz uroczystości rocznicowych i rodzinnych;
•Działania na rzecz koleżeństwa, życzliwości i wzajemnego szacunku; •Opieka nad miejscami pamięci narodowej i grobami poległych i zmarłych żołnierzy;
•Popularyzowanie problemów obronności państwa, głównie poprzez rozwijanie i aktualizowanie strony internetowej Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej
•Poszukiwanie nowych form współpracy z grupami generałów w BYDGOSZCZY, WROCŁAWIU, KRAKOWIE i innych regionach; •Umacnianie współpracy z innymi stowarzyszeniami służb mundurowych RP;
•Podjęcie działań, mających na celu wzrost liczby członków

3. Zamierzenia w 2022 roku

LP NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA ODPOWIEDZIALNY TERMINY UWAGI
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Posiedzenie Zarządu Klubu Prezes Klubu x x x x x x x x x x  
2 Zebranie Członków Klubu Prezes Klubu  
24
 
28
 
30
   
29
 
24
   
3 Systematyczne uaktualnianie strony internetowej  Prezes Klubu/Redaktor strony internetowej x x x x x x x x x x x x  
4 „Referat okolicznościowy na temat Wstąpienie Polski do NATO -23 rocznica” gen. broni Anatol Wojtan     x                    
5 Spotkane z okazji Świąt Wielkanocnych Zarząd Klubu       x                  
6 Dyskusja i przyjęcie PLANU ZAMIERZEŃ KLUBU na 2022 r. Zarząd Klubu   x                      
7 Podróż Wjskowo-Historyczna MONTE-CASINO gen. dyw. Janusz Lalka         x               odpłatnie
8 Artykuł na temat „BITWA O ANGLIĘ (10.07-15.09.1940)” gen. bryg.  Mirosław Hermaszewski           x              
9 Udział w uroczystych   obchodach  Zarząd Klubu                          
  – Powstania Warszawskiego                 x          
  – Dnia Wojska Polskiego                 x          
10 Udział w Pracach KONWENTU GENERAŁÓW i ADMIRAŁÓW RP Prezes Klubu/ Zastępca Prezesa Klubu                         Wg Planu Konwentu
11 Zapoznanie z planem pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   x                      
12 Udział w XXX Międzynarodowym Salonie Przemysły Obronnego – Kielce 2022 r. Zarząd Klubu                 x        
13 Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Prezes Klubu                     x    
14 Artykuł na temat „BITWA POD LENINO” gen. dyw. Marian Robełek                   x      
15 „Naszym Kolegom – Nasza Pamięć” – Święto Zmarłych Zarząd Klubu                   x      
16 Opracowanie Planu Zamierzeń Klubu na 2023 r. Sekretarz Klubu                       x  
17 Rozliczenie za 2022 r./ Absolutorium Skarbnik Klubu                     x    
18 Opracowanie budżetu Klubu na 2023 r. Prezes Klubu/ Skarbnik Klubu                       x  
19 Zamknięcie Dokumentacji Klubu za 2022 r. Zastępca Prezesa/ Sekretarz Klubu                       x  
  Protokół Komisji Rewizyjnej                            
20 Spotkanie z okazji Święta Bożego  Narodzenia Prezes Klubu                       x  
21 Współpraca z Oddziałami Terenowymi Klubu Zarząd Klubu x x x x x x x x x x x x  
22 Spotkania z przedstawicielami Parlamentu i polskiego życia Gospodarczego Prezes Klubu   x   x   x     x   x    
23 Spotkanie Noworoczne Prezes Klubu x                       18.01
24 Zgłoszenie zapotrzebowania Sali Konferencyjnej Zastępca Prezesa/ Skarbnik Klubu x                        
25 Udział w działalności Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych gen. broni Józef Flis                         Wg Planu Zarządu Federacji

Sekretarz

gen. dyw. dr inż. Janusz Lalka

Prezes

gen. dyw.  Jerzy Słowiński