Klub Generałów

Plan Zamierzeń

PLAN ZAMIERZEŃ

KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RP

na 2021 r.

 

 1. Główny cel i zadania działalności Klubu Generałów I Admirałów RP w 2021 roku
  1. Główny cel:

Popularyzowanie patriotycznych tradycji Polskich Sił Zbrojnych. Integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy i funkcjonariuszy wokół spraw obronnych Państwa Polskiego oraz tradycji walki Narodu Polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność.

 1. Zasadnicze zadania:
  • Wznowienie współpracy ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego oraz innymi wojskowymi instytucjami w zakresie wzmacniania obronności państwa
  • Przygotowanie obchodów XXV-lecia Klubu Generałów i Admirałów RP.
  • Reprezentowanie środowiska w uroczystościach organizowanych przez instytucje państwowe i wojskowe
  • Organizowanie, w różnej formie i postaci, spotkań członków klubu oraz konferencji i sympozjów (w roku bieżącym nierealne – zwłaszcza konferencje i sympozja)
  • Organizowanie podróży wojskowo-historycznych i krajoznawczych oraz uroczystości rocznicowych i rodzinnych (w roku bieżącym nierealne)
  • Działania na rzecz koleżeństwa, życzliwości i wzajemnego szacunku
  • Opieka nad miejscami pamięci narodowej i grobami poległych i zmarłych żołnierzy
  • Popularyzowanie problemów obronności państwa, głównie poprzez rozwijanie i aktualizowanie strony internetowej Klubu Generałów i Admirałów RP klubgeneralowiadmiralowrp.pl
  • Poszukiwanie nowych form współpracy z grupami generałów w Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Żaganiu i w innych miastach.
  • Umacnianie współpracy ze stowarzyszeniami służb mundurowych RP.
  • Podejmowanie działań, mających na celu wzrost liczby Członków Klubu.
  • Każde Zebranie Członków Klubu Generałów i Admirałów RPpoświęcać informacji oraz dyskusji nt historiioraz wojen i wojska RP.

 1. Zamierzenia realizowane w Klubie Generałów I Admirałów RP w 2021 roku
LpNazwa przedsięwzięciaOdpowiedzialny     Terminy     Uwagi
            
   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 
1Posiedzenie Zarządu KlubuPrezesxxxxxxxxxx

g. 12:00

pierwszy poniedziałek miesiąca

2Zebranie Członków KlubuPrezes2529243025godz. 11:00
3Informacja na temat „Wyzwolenia Warszawy”

gen. dyw. dr

J. Lalka

x           do 10.01
4Modyfikacja strony internetowej

Prezes

Zarząd Klubu

     xxxxxx 

gen. bryg.

J. JAKUBOWSKI

5Spotkanie z okazji Świąt WielkanocnychZarząd Klubu   x         
LpNazwa przedsięwzięciaOdpowiedzialny     Terminy     Uwagi
            
   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 
6

Zmiany Statutu

Klubu

Prezes             
7Opracowanie Planu Zamierzeń Klubu na 2021 r.Sekretarz Klubu x           
8Informacja na temat Bitwy Pod Monte Casino

gen. bryg.

W. Skrzypek

    x        
9

Rozpatrzenie wniosków o wyróżnieniach

z okazji XXV-lecia

Klubu

Prezes

Zarząd Klubu

    x        
10

Opracowanie planu przebiegu

uroczystości  XXV-lecia

powstania Klubu

Prezes

Zarząd Klubu

     x       
 Udział w przedsięwzięciach              
11organizowanych z okazji rocznic:

Zarząd

Członkowie Klubu

             
Powstania Warszawskiego oraz       x    
Dnia Wojska Polskiego       x    
12Udział w  Salonie Przemysłu Obronnego – Kielce 2021  r.Członkowie Klubu        x   pierwsza dekada
LpNazwa przedsięwzięciaOdpowiedzialny     Terminy     Uwagi
            
   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 
13Informacja na temat Bitwy o Anglię,

gen. bryg..

M. Hermaszewski

         x   
14Akcja „Naszym kolegom – nasza pamięć”. Święto Zmarłych

Zarząd Klubu

Członkowie Klubu

         x   
15Obchody XXV-lecia powstania Klubu

Prezes

Członkowie Klubu

         x   
16Informacja na temat Bitwy pod Lenino

gen. bryg.

Z. Poznański

         x  do 01.10
17Opracowanie Planu Zamierzeń Klubu na 2022 rokSekretarz          x  
18Opracowanie budżetu na 2022 rokSkarbnik           x 
19Podsumowanie 2021r.funkcjonowania KlubuKomisja Rewizyjna           x 
20

Spotkanie z okazji Świąt Bożego

Narodzenia

Prezes

Skarbnik Klubu

           x 

Sekretarz

gen. dyw. Janusz Lalka

Prezes

gen. dyw. Jerzy Słowiński