Klub Generałów

Plan Zamierzeń

PLAN ZAMIERZEŃ

KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RP

na 2024 r.

 

 

I. CELE I ZADANIA DZIAŁALNOŚCI KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA 2024 ROK:

 1. Główny cel:

Popularyzowanie patriotycznych tradycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski. Integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy i funkcjonariuszy wokół spraw obronnych Państwa Polskiego oraz tradycji walki Narodu Polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność.

 1. Zasadnicze zadania:
 • Wznowienie współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, w tym Sztabem Generalnym Wojska Polskiego oraz innymi instytucjami w zakresie wzmacniania obronności państwa.
 • Reprezentowanie środowiska w uroczystościach organizowanych przez instytucje państwowe i wojskowe.
 • Organizowanie, w różnej formie i postaci, spotkań członków klubu oraz konferencji i sympozjów.
 • Organizowanie podróży wojskowo-historycznych i krajoznawczych oraz uroczystości rocznicowych.
  i rodzinnych.
 • Działania na rzecz koleżeństwa, życzliwości i wzajemnego szacunku.
 • Opieka nad miejscami pamięci narodowej i grobami poległych oraz zmarłych generałów i admirałów Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Popularyzowanie problemów obronności państwa, głównie poprzez rozwijanie i aktualizowanie strony internetowej Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej: klubgiarp.pl
 • Poszukiwanie nowych form współpracy z grupami generałów i admirałów w Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie i innych regionach.
 • Umacnianie współpracy Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej z innymi stowarzyszeniami i związkami, tj:
  • Straży Granicznej;
  • Państwowej Straży Pożarnej;
  • Służba Ochrony Państwa;
  • Stowarzyszeniem Generałów Policji;
  • Federacji stowarzyszeń służb mundurowych;
  • Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego.
 • Prowadzenie skutecznych działań agitujących, mających na celu wzrost liczby członków.

 

II. Zamierzenia realizowane w Klubie Generałów i Admirałów RP w 2024 roku

LpNazwa przedsięwzięciaOdpowiedzialny     Terminy     Uwagi
            
   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 
1Posiedzenie Zarządu KlubuPrezesxxxxxxxxxx

g. 12:00

pierwszy poniedziałek miesiąca

2Zebranie Członków KlubuPrezes2529243025godz. 11:00
3Informacja na temat „Wyzwolenia Warszawy”

gen. dyw. dr

J. Lalka

x           do 10.01
4Modyfikacja strony internetowej

Prezes

Zarząd Klubu

     xxxxxx 

gen. bryg.

J. JAKUBOWSKI

5Spotkanie z okazji Świąt WielkanocnychZarząd Klubu   x         
LpNazwa przedsięwzięciaOdpowiedzialny     Terminy     Uwagi
            
   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 
6

Zmiany Statutu

Klubu

Prezes             
7Opracowanie Planu Zamierzeń Klubu na 2021 r.Sekretarz Klubu x           
8Informacja na temat Bitwy Pod Monte Casino

gen. bryg.

W. Skrzypek

    x        
9

Rozpatrzenie wniosków o wyróżnieniach

z okazji XXV-lecia

Klubu

Prezes

Zarząd Klubu

    x        
10

Opracowanie planu przebiegu

uroczystości  XXV-lecia

powstania Klubu

Prezes

Zarząd Klubu

     x       
 Udział w przedsięwzięciach              
11organizowanych z okazji rocznic:

Zarząd

Członkowie Klubu

             
Powstania Warszawskiego oraz       x    
Dnia Wojska Polskiego       x    
12Udział w  Salonie Przemysłu Obronnego – Kielce 2021  r.Członkowie Klubu        x   pierwsza dekada
LpNazwa przedsięwzięciaOdpowiedzialny     Terminy     Uwagi
            
   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 
13Informacja na temat Bitwy o Anglię,

gen. bryg..

M. Hermaszewski

         x   
14Akcja „Naszym kolegom – nasza pamięć”. Święto Zmarłych

Zarząd Klubu

Członkowie Klubu

         x   
15Obchody XXV-lecia powstania Klubu

Prezes

Członkowie Klubu

         x   
16Informacja na temat Bitwy pod Lenino

gen. bryg.

Z. Poznański

         x  do 01.10
17Opracowanie Planu Zamierzeń Klubu na 2022 rokSekretarz          x  
18Opracowanie budżetu na 2022 rokSkarbnik           x 
19Podsumowanie 2021r.funkcjonowania KlubuKomisja Rewizyjna           x 
20

Spotkanie z okazji Świąt Bożego

Narodzenia

Prezes

Skarbnik Klubu

           x 

Sekretarz

gen. dyw. Janusz Lalka

Prezes

gen. dyw. Jerzy Słowiński