Klub Generałów

Stanowisko odnośnie propozycji gen. dyw. Leszka Chyły w zakresie doskonalenia działalności KG WP

Gen. bryg. pil. Roman Harmoza

        Drogi Leszku!

Dziękuję za Twoje zainteresowanie i przejęcie się sprawami przyszłości  naszego Klubu.

Zgadzam się z tym, że:

  • Nowa sytuacja oraz fakt „starzenia” się Klubu wymaga innego spojrzenia na formy i styl działania.  Należy to przedyskutować na rozszerzonym posiedzeniu Rady Klubu;
  • Proponowane przez Ciebie zmiany to DĄŻENIE DO „USPIENIA” KLUBU.  To nie jest przejście do typowo klubowej działalności, która wymaga posiadania dobrze zorganizowanego  lokum i odpowiednio wysokich środków finansowych. Dwukrotne w roku spotkanie w doraźnie wynajętym lokum to typowe działanie struktur nieformalnych.  To krok w kierunku oczekiwanym przez obecne kierownictwo MON. Chyba nie o to nam chodzi;
  • Można się zgodzić, że znajdujemy się w okresie kryzysu spowodowanego podanymi przez Ciebie przyczynami.  Ale ten fakt winien wzmocnić nasze działania, a nie osłabiać czy wręcz z nich rezygnować;
  • Nigdy formalnie nie zabiegaliśmy o to, by wpływać na określone plany MON. Zawarte porozumienie z MON mówiło o określonych formach współpracy. W tym też kontekście przedstawialiśmy  nasze poglądy podczas ogólnospołecznej dyskusji o potrzebie zmian struktury systemu kierowania i dowodzenia.  Zastrzegamy jednak sobie prawo (jako obywatele i byli żołnierze) do monitorowania poczynań MON mających   na celu poprawę obronności Państwa;
  • Nie wyobrażam sobie możliwości działania Klubu przy składkach rocznych 50-100 złotych;
  • Spotkania z ludźmi polityki, gospodarki, nauki…  to naturalna potrzeba każdego obywatela, a tym bardziej  organizacji. Każda organizacja pozarządowa winna działać na podstawie:
    – Statutu,
    – zapisu w KRS,

      a ponadto mieć:
                  – adres (a wiec i lokum),
                  – swoje logo, odznakę oraz inne wyróżniki (np. ubiór).

      Jeszcze raz dziękuje za przedstawione sugestie, które przedyskutujemy na posiedzeniu Rady Klubu.

                                                  Serdecznie pozdrawiam.