Klub Generałów

Umowy podpisane przez KGiA RP

L.p.

Umowa na …. podpisana z …..

Data podpisania

Uwagi

1.

Umowa nr 1/2021 w sprawie wykonania druku biuletynu XXV – lecia Klubu Generałów i Admirałów RP z Agencją Reklamowo-Handlową „INTRATA”

17.05.2021r.

Zrealizowana

2.Umowa o wykonanie strony internetowej KlubGIARP.pl z firmą Luksoft Łukasz Nowakowski. 15.09.2021r.Zrealizowana