Klub Generałów

Wrzesień – Zebranie Klubu

W dniu 22.09.2011r. odbyło się zebranie członków Klubu poświęcone omówieniu spraw bieżących. Podczas zebrania  omówiono m.in. zakres merytoryczny, a także tryb funkcjonowania oraz wprowadzania  nowych informacji na stronę internetową Klubu. Postulowano przy tym jej wykorzystanie do komunikacji wewnętrznej. Na zebraniu uhonorowano także kolegów-jubilatów.

 Prezes gen. bryg. R. Harmoza wręcza medal      XV-lecia    byłemu    prezesowi    Klubu   gen. dyw. R. Misztalowi
Prezes gen. bryg. R. Harmoza wręcza medal jubilatowi gen. bryg. S. Świtalskiemu
 Prezes gen. bryg. R. Harmoza wręcza medal XV- lecia gen. dyw. M. Dachowskiemu.
Prezes Klubu gen. bryg. R. Harmoza wręcza medal jubilatowi gen. broni A. Ekiertowi.