Klub Generałów

Odeszli

Odszedł na wieczna wartę…

Gen. bryg. dr Zbigniew Bieżuński odszedł po długotrwałej, poważnej chorobie w dniu 3 lipca 2022 r. Zbigniew Bieżuński urodził się w 1948 r. w miejscowości

Więcej »

Uwaga: „kliknięcie” w nazwisko spowoduje przekierowanie na biografię wybranej osoby

Lp

Stopień, tytułNazwisko, imię

Data  zgonu

Miejsce spoczynku

  

2022 r.

  
3.gen. bryg. drBieżuński Zbigniew3.07.2022 r.Brwinów

2.

gen. broni pil. dr hab. inż.OLSZEWSKI Ryszard 08.02.2022 r. Pyry (Warszawa – Ursynów)

1.

gen. dyw. prof. dr hab. inż.MODRZEWSKI Jerzy01.02.2022 r. CW Powązki
  

2021 r.

  

1.

gen. bryg.KOMANSKI styczeń26.02.2021 r.Nowosielce

2.

gen. broniPIETRZYK Edward5.05.2021 r.CW Powązki

3.

gen. dyw.SZKLARSKI Wacław10.07.2021 r.CW Powązki

4.

gen. bryg. prof. dr hab.DANILUK Marian14.11.2021 r.Stare Powązki

5.

gen. bryg.PUSIAK Roman31.12.2021 r. Szczecin, Cmentarz Główny
  

2020 r.

  

1.

gen. broniNOWAK Zbigniew13.02.2020 r.CW Powązki

2.

gen. broniTACIK Henryk10.08.2020 r.CW Powązki

3.

gen. bryg.SOBOLEWSKI Marian6.11.2020 r.Wrocław, Cmentarz Osobowicki
  

2019 r.

  

1.

gen. dyw.DACHOWSKI Mieczysław5.03.2019 r.CW Powązki

2.

gen. bryg.ŻUCHOWSKI Ryszard25.04.2019 r.Cmentarz Północny (Wólka Węglowa)

3.

gen. bryg.ANDRACKI Henryk10.10.2019 r.Warszawa, ul. Wałbrzyska
  

2017 r.

  

1.

gen. broniTYSZKIEWICZ Andrzej19.10.2017 r.Stara Miłosna

2.

gen. dyw.MISZTAL Roman24.10.2017 r.CW Powązki
  

2016 r.

  

1.

gen. bryg. prof.MICHALIK Mieczysław22.04.2016 r.Cmentarz Północny (Wólka Węglowa)
  

2015 r.

  

1.

gen. bryg. pil.RAKOWSKI Jerzy8.01.2015 r.CW Powązki
  

2014 r.

  

1.

gen. bryg.PRZYŁUCKI Piotr28.02.2014 r.CW Powązki

2.

gen. bryg.KOPIJKOWSKI Włodzimierz24.03.2014r.CW Powązki

3.

ogólnyJARUZELSKI Wojciech25.05.2014 r.CW Powązki

4.

gen. bryg.STAŃKO Stanisław19.11.2014 r.CW Powązki
  

2013 r.

  

1.

gen. gimSIWICKI Florian11.03.2013 r.CW Powązki
  

2012 r.

  

1.

gen. broniSZUMSKI Henryk30.01.2012 r.CW Powązki

2.

gen. dyw.GOLIK Apoloniusz28.07. 2012 r.CW Powązki

3.

gen. dyw. drŚWIATOWIEC Jan15.10.2012 r.CW Powązki
  

2011 r.

  

1.

gen. bryg.KRÓLAK Romuald13.07.2011 r.CW Powązki