Klub Generałów

Lubuski Oddział Terenowy

Uwaga: „kliknięcie” w nazwisko spowoduje przekierowanie na biografię wybranej osoby

L.p.

Stopień, tytułNazwisko, imięRok nominacji

*

**

***

****

1.gen. bryg.BORTNOWSKI Aleksander 1994   
2.gen. dyw.BRONOWICZ Janusz 2005   
3.gen. bryg.BUTLAK Stanisław 2005   
4.gen. bryg. drDUDA Adam    
5.gen. bryg.JACKIEWICZ Michał 2003   
6.gen. dyw.MICHNOWICZ Wiesław 2007   
7.gen dyw.MUTH Andrzej    
8.gen. dyw.NOWAKOWICZ Stanisław    
9.gen. broni drRÓŻAŃSKI Mirosław 20052009 2015  
10.gen. bryg.SZURA Zbigniew 2000