Klub Generałów

Honorowi Prezesi i Członkowie

Uwaga: „kliknięcie” w nazwisko spowoduje przekierowanie na biografię wybranej osoby

L.p.Stopień, tytułNazwisko, imięUwagi
1.gen. bryg. pil.HARMOZA RomanHonorowy Prezes Klubu
2. DĘBIŃSKI Zygmunt 
3.gen. broni drKONOPKA  Lech 
4.drMOCHOŃ Andrzej 
5.gen. dyw. drPUCHAŁA Franciszek 
6.prof. dr hab. n. med.   Jerzy Szaflik   
7.prof. dr hab. nauk med.  Maciej Gonciarz