Klub Generałów

Honorowi Prezesi i Członkowie

Uwaga: „kliknięcie” w nazwisko spowoduje przekierowanie na biografię wybranej osoby

LPtytuł, tytułNazwisko, imięUwagi
1.gen. bryg. pil.HARMOZA RomanHonorowego Prezesa Klubu
2. DĘBIŃSKI Zygmunt 
3.gen. broń drKONOPKA Lech 
4.drMOCHOŃ Andrzej 
5.gen. dyw. drPUCHAŁA Franciszek 
6.prof. dr hab. Jerzy Szaflik   
7.prof. dr hab. Maciej Gonciarz  
8.prof. dr hab.Michał Jerzy Zasada 
9.prof. dr hab.Marek Chmaj