Klub Generałów

Członkowie Wspierający

L.p. Stopień, tytuł Nazwisko, imię Uwagi
1. gen. bryg. GRABOWSKI Tadeusz
2. gen. dyw. IZYDORCZYK Bolesław
3. gen. dyw. MIKA Henryk
4. gen. bryg. SZEWCZYK Józef
5. gen. dyw. pil. dr WALENTYNOWICZ Mieczysław
6. gen. bryg. WOJCIECHOWSKI Alfred
7. gen. broni ZALEWSKI Zbigniew