Klub Generałów

Władze minionych kadencji

Uwaga: „kliknięcie” na numer danej kadencji otwiera skład władz tej kadencji

Kadencja

Okres

Prezesi

Uwagi

VIII29.09.2016 r. – 28.11.2019 r.

gen. bryg. pil.

Roman Harmoza

 
VII26.09.2013 r. – 29.09.2016 r.

gen. bryg. pil.

Roman Harmoza

 
VI23.10.2010 r. – 26.09.2013 r.

gen. bryg. pil.

Roman Harmoza

 
V10.09.2007 r. – 23.10.2010 r.

gen. bryg. pil.

Roman Harmoza

 
IV23.09.2004 r. -10.09.2007 r.gen. dyw.
Franciszek Puchała
 
III6.06.2001 r. – 09.2004 r.gen. dyw.
Mieczysław Dachowski
 
II8.12.1997 r. – 6.06.2001 r.

gen. broni pil.
Roman Paszkowski

gen. dyw.

Mieczysław Dębicki

gen. dyw.
Roman Misztal

do 16.08.1998 r.

od 7.09.1998 r.
do 7.03.2001 r.

od 19.03.2021 r.

I17.12.1996 – 8.12.1997 r.gen. broni pil.
Roman Paszkowski