Klub Generałów

Działalność w terenie

W garnizonach (rejonach), w których mieszka lub pracuje co najmniej siedmiu generałów i(lub) admirałów mogą być tworzone oddziały terenowe Klubu . Realizują one cele i zadania zgodnie ze Statutem Klubu G i A RP, lecz w swej działalności są w pełni autonomiczne (samodzielne).
Nie podlegają one pod władze centralne Klubu, czyli pod Walne Zebranie, Zarząd i Komisję Rewizyjną, lecz jedynie z nimi współpracują.


Aktualnie istnieją dwa oddziały terenowe:

  • Oddział Terenowy Szczecin;
  • Lubuski Odział Terenowy.

W niektórych garnizonach np. Wrocław, Kraków, Bydgoszcz zamieszkują większe grupy generałów, których działalność nie ma charakteru sformalizowanego, ale przedstawiciele  tych grup sporadycznie włączają się do inicjatyw realizowanych przez poszczególne ogniwa Klubu, które chętnie podejmują z nimi współpracę.