Klub Generałów

Współpraca

Porozumienia 

L.p.

Podpisane zData podpisania

Uwagi

1

Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji S.A.
19.01.2012r. 

2

Porozumienie o współpracy związków zawodowych
i stowarzyszeń służb mundurowych
28.02.2010r. 
3Umowa o wzajemnej współpracy międzynarodowej
pomiędzy Klubem Generałów Republiki Słowackiej
a Klubem Generałów WP
02.06.2012r. 
4Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Klubem Generałów Wojska Polskiego18.09.2013r.Wypowiedziane przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 5.02.2016 r.
5Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Klubem Generałów WP a Klubem Generałów Republiki Czeskiej21.05.2014r. 
6Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Klubem Generałów WP a Rumuńskim Stowarzyszeniem Propagowania Historii Lotnictwa19.05.2016 r.