Klub Generałów

Współpraca

Czerń 

Lp

PodpisanePodpisanie danych

Uwagi

1

Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji SA19.01.2012r. 

2

Porozumienie o współpracy zarobkowej i stowarzyszeń służbowych28.02.2010r. 
3Pośrednim wspólnym podziałem pomiędzy Klubem Ogólnym Słowackiej Republiki i Klubem Ogólnych WP02.06.2012r. 
4Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Klubem Generała Wojska Polskiego18.09.2013r.Wypowiedziane przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 5.02.2016 r.
5Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Klubem Powszechnym WP a Klubem Powszechnego Republiki Czeskiej21.05.2014r. 
6Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Klubem Generałów WP a Rumuńskim Stowarzyszeniem Propagowania Historii Lotnictwa19.05.2016 r. 
7Umowa o współpracy pomiędzy Klubem Generałów i Admirałów RP a Chmaj i Partnerzy Spółka Partnerska  26.10.2022r.