Klub Generałów

Odeszli

Uwaga: „kliknięcie” w nazwisko spowoduje przekierowanie na biografię wybranej osoby

L.p.

Stopień, tytuł

Nazwisko, imię

Data zgonu

Miejsce spoczynku

  

2021 r.

  

1.

gen. bryg.

MAZIEJ Zbigniew  

7.01.2021 r.

Szczecin

2.

gen. bryg.

SMOLEŃ Stanisław

11.02.2021 r.

Szczecin

3.

adm. floty 

Ryszard Łukasik

26.05.2021 r.

Gdynia

  

2019 r.

  

1.

wiceadmirał

Piotr Kołodziejczyk

2.09.2019 r.

Gdynia

  

2018 r.

  

1.

gen. dyw.

Zbigniew Blechman

30.04.2018 r.

Bydgoszcz

  

2017 r.

  

1.

gen. bryg.

Józef Kolasa

6.10.2017 r.

Bydgoszcz  

  

2016 r.

  

1.

gen. dyw.

Adam Rębacz

3.02.2016 r.

Żagań

  

2013 r.

  

1.

gen. broni pil.

Stanisław Targosz

4.08.2013r.

Odrano-Wola

  

2011 r.

  

1.

gen. bryg. dr

Stanisław Czepielik

17.11.2012 r.

Wola Piskolina