Klub Generałów

Władze Klubu

Władzami Klubu są:

 

  • Walne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków;
  • Zarząd Klubu;
  • Komisja Rewizyjna.

 

Władze Klubu są zobowiązane rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia Członków Klubu oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw, a także informować Członków Klubu o podjętych uchwałach, jak również dokumentach normatywno-prawnych dotyczących Klubu i jego członków.

Władze Klubu opracują regulaminy organizacyjne, w których określą swój zakres działania oraz obowiązki osób pełniących kierownicze funkcje.