Klub Generałów

Opinie, Poglądy, Publikacje

Uwaga: „kliknięcie” na tytuł odpowiedniej publikacji otwiera jej treść lub opis.
Lp. Autor Tytuł Miejsce
Data Uwagi
2022 r.
5. Zarząd
KG i A RP
List do Szefa Sztabu Generalnego WP  Warszawa Styczeń
2022 r.
 
4.  FSSM RP List FSSM RP do Premiera  Warszawa Styczeń
2022 r.
 
3. Gen. dyw. Franciszek Puchała Ferfecki i Kownacki bredzą o generałach  Warszawa Styczeń
2022 r.
Autor komentuje wypowiedź redaktora Ferfeckiego w 
Tygodniku Przegląd nr 3 (1149)
10-16.01.2022, strona 6.
2. Gen. bryg.  Stanisław Świtalski Dobre imię zostało mi przywrócone  Warszawa Styczeń
2022 r.
 
1. Zdzisław Czarnecki Oświadczenie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych  Warszawa Styczeń
2022 r.

Klub Generałów i Admirałów RP w pełni utożsamia się z treścią „Oświadczenia…”

Zarząd Klubu

2021 r.
12. płk Marek Bielec Jedność naszą siłą. Warszawa Listopad 2021 r. Autor  jest Prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
11. gen. dyw. Franciszek Puchała Kryzys ekonomiczny  i groźba blokady gospodarczej PRL Warszawa Sierpień 2021 r.  
10 gen. dyw. Julian Lewiński Odpowiedzialność, a cywilna kontrola nad armią. Warszawa Sierpień 2021 r. Artykuł wyraża osobiste poglądy autora, który nie jest członkiem
Klubu GiA RP
9. Marcin Ogdowski Gorzka prawda o polskiej obronności Warszawa Czerwiec 2021 r. Wywiad z gen. Mieczysławem Gocułem
„Przegląd” nr 27
8. gen. dyw.
Franciszek Puchała
Wasalizacja państw UW. Radziecka broń jądrowa w Polsce.   Maj
2021 r.
Przedruk z GWiR
nr (338) Rok XLI
Maj 221
7. gen. bryg. Władysław Skrzypek Bitwa o Monte Cassino Warszawa Kwiecień 2021 r.  
6. gen. dyw.
Franciszek Puchała
Kulisy „sprawy katyńskiej” Warszawa Kwiecień 2021 r. Przedruk z GWiR
5. gen. bryg. Andrzej Lewandowski O stanie wojennym i Generale raz jeszcze… Warszawa Marzec
2021 r.
 
4. gen. bryg.
Marek Oleksiak
Polski Marzec – 1968 r. Warszawa Luty
2021 r.
 
3 gen. dyw.
Franciszek Puchała
Rozwój i regres polskiego przemysłu zbrojeniowego Warszawa Luty
2021 r.
Przedruk z GWiR
2 gen. dyw.
Franciszek Puchała
Polska myśl techniczna w produkcji urządzeń i systemów radiolokacyjnych Warszawa Styczeń 2021 r. Przedruk z GWiR
1 gen. dyw.
Janusz Lalka
Wyzwolenie Warszawy Warszawa Styczeń
2021 r.
 
2020 r.
11 gen. dyw.
Franciszek Puchała
Preludium obcej interwencji wojskowej w Polsce Warszawa Grudzień 2020 r. Niezwykle ciekawy artykuł bezpośredniego obserwatora wydarzeń poprzedzających wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, przedstawiający ich kulisy oraz oceny Sztabu Generalnego WP (przedruk z GWiR).
10 gen. dyw.
Franciszek Puchała
Rozwód Albanii ze Związkiem Radzieckim Warszawa Listopad 2020 r.  
9 Konwent generałów i admirałów RP Apel generałów i admirałów RP Warszawa 31 października 2020 r, Generałowie i admirałowie RP, zaniepokojeni aktualną sytuacją, wystosowali apel do władz państwowych,
kolegów w służbie czynnej, uczestników protestów oraz uznanych autorytetów społecznych.
8 gen. dyw.
Franciszek Puchała
Nieproszeni goście i przełom październikowy 1956 roku Warszawa Październik 2020 r.  
7 gen. dyw.
Franciszek Puchała
Dramatyczny egzamin wrześniowy – Wojenny system kierowania i dowodzenia w Polsce w 1939 r. Warszawa Wrzesień 2020 r. Przedruk z GWiR
6 gen. dyw.
Franciszek Puchała
Współtwórca sukcesu 1920 r. ofiarą intryg politycznych. Warszawa Sierpień
2020 r.
 
5 gen. dyw.
Franciszek Puchała
O Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Warszawa Sierpień
2020 r.
 
4 gen. dyw.
Franciszek Puchała
Warunki przygotowania Bitwy Warszawskiej. Warszawa Sierpień
2020 r.
 
3 gen. bryg.
Marek Oleksiak
Powstanie Warszawskie (kulisy powstania – kalendarium  wydarzeń) Warszawa 30 Lipca 2020 r.  
2 gen. bryg. Marek K. Ojrzanowski Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2020 – Analiza krytyczna. Warszawa 4.07.
2020 r.
Artykuł wyraża osobiste poglądy Autora i nie jest stanowiskiem Klubu Generałów WP. Zachęcamy do przedstawiania swoich opinii odnośnie zagadnień w nim poruszonych.
1 gen. bryg.
Marek Oleksiak
Upadek I Rzeczpospolitej Obojga Narodów Warszawa Maj
2020 r.
 
2019 r.
4   gen. dyw.
Franciszek Puchała
Agresja niemiecka na Polskę w 1939 r.  Warszawa 1 września 2019 r. Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
 3 gen. bryg. Marek K. Ojrzanowski Niekompetentne bezpieczeństwo.  Warszawa 9 sierpnia 2019 r. Artykuł wyraża osobiste poglądy Autora i nie jest stanowiskiem Klubu Generałów WP. Zachęcamy do przedstawiania swoich opinii odnośnie zagadnień w nim poruszonych.
2 gen. dyw.
Franciszek Puchała
O  reparacjach wojennych Niemiec dla Polski Warszawa lipiec
2019 r.
 
1 gen. bryg. Marek K. Ojrzanowski Apel Generałów – odpowiedź na krytykę.  Warszawa  11 marca
2019 r.
Artykuł zamieszczony na prośbę autora.
2018 r.
5 gen. dyw.
Franciszek Puchała
Od kryzysu przysięgowego do czasów obecnych Warszawa Październik 2018 r.  
4 gen. dyw.
Franciszek Puchała
Szkoła powszechna u zarania polskiej niepodległości Warszawa  Wrzesień 2018 r.  
3 gen. dyw.
Franciszek Puchała
Organy doradcze władz państwowych w sprawach obronności Polski  w latach 1920-2018 Warszawa Sierpień 2018 r.  
2   gen. dyw.
Franciszek Puchała
Okoliczności w jakich Polska odzyskała niepodległość. Warszawa  Lipiec
2018 r.
 
 1. gen. dyw.
Franciszek Puchała
Doświadczenie oficerów paradoksalną przyczyną ich zwalniania. Warszawa luty
2018 r.
 
2017 r.
3.   Kazanie Biskupa Polowego  Warszawa 25.10.
2017 r.
 Kazanie wygłoszone w czasie obchodów święta SG WP
2.   Apel byłych szefów MSW, służb specjalnych, prawników i dziennikarzy  Warszawa    
 1. gen. broni
Józef Flis
Nowa Koncepcja Obronna RP.  Warszawa 10  lipca 2017 r. Materiał do dyskusji.
2016 r.
10. gen. dyw. Julian Lewiński Nie dajmy się wplątać w politykę, wyciągajmy wnioski z poniesionych klęsk. Warszawa Grudzień 2016 r. Artykuł wyraża osobiste poglądy Autora, nie jest stanowiskiem Klubu Generałów WP.
9. Byli ministrowie spraw wewnętrznych List do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Warszawa 1 grudnia 2016 r. W liście przedstawiono stanowisko byłych MSW odnośnie projektu z 14 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
8. gen. dyw. Julian Lewiński Obrona Terytorialna nie osłabi obronności kraju, ale nie zastąpi wojsk operacyjnych.  Warszawa Listopad 2016 r.    Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
 7. gen. bryg. pil.
Roman
Harmoza
Caracal  Warszawa Październik 2016 r.  Autor przedstawia swoje wątpliwości oraz propozycje w związku z zerwaniem negocjacji na zakup tego śmigłowca.
 6. gen. dyw.
Franciszek Puchała
 To proste – będziemy się bić!  Warszawa Wrzesień
2016 r.
 
5. gen. dyw.
Franciszek Puchała
Stan przygotowań Wojska Polskiego do odparcia agresji  we wrześniu 1939 roku  Warszawa Wrzesień
2016 r.
 Słowo wstępne do artykułów poz.47, 48 napisał gen.bryg. pil.
Roman Harmoza
4. gen. bryg. pil.
Roman
Harmoza
Co złego Tobie zrobiliśmy Polsko?   Warszawa 1 lipca
2016 r.
 Autor przedstawia swoje odczucia w aktualnej sytuacji emerytów wojskowych
3. Prezes Klubu Generałów WP  Spirala złych zmian.  Warszawa  6 czerwca 2016 r.  Stanowisko Rady Klubu Generałów WP odnośnie sytuacji byłych żołnierzy zawodowych we współczesnej Polsce.
2. Prezes Klubu Generałów WP  Oświadczenie
Klubu Generałów WP 
 Warszawa 6 maja
2016 r.
 Oświadczenie zostało wydane w związku z wypowiedzeniem przez MON „Porozumienia o współpracy…”
1. Prezes Klubu Generałów WP Pismo  do Ministra Obrony Narodowej  Warszawa 25 luty
2016 r.
 Pismo zostało skierowane do MON w związku z wypowiedzeniem „Porozumienia o współpracy…”
2015 r.
 3. gen.  dyw.
Franciszek Puchała
 Wkład Polski w zwycięstwo nad hitlerowskim faszyzmem  Paryż 6 czerwca 2015 r.  Wystąpienie na konferencji UNESCO,poświęconej 70 rocznicy zakończeniu II wojny światowej.
2. Rada Klubu Generałów WP  Stanowisko Rady KG WP  w sprawie publikowanych w prasie  artykułów dyskredytujących  Klub Generałów WP  i jego członków. Warszawa 2 marca
2015 r.
 
 1. gen. dyw.
Franciszek Puchała
Korekty w systemie obronnym kraju potrzebne nadal.  Warszawa Styczeń
2015 r.
  Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
2014 r.
6. gen. dyw.
Jerzy Modrzewski
 ESEJ O POWSTAŃCZEJ WIŚLE.   Lipiec 2014 r.  Autor opisuje swoje przeżycia z okresu Powstania Warszawskiego
 5. Rada Klubu
Generałów WP
 Stanowisko Klubu Generałów WP  w sprawie wzmocnienia zdolności obronnych Polski  oraz modernizacji Sił Zbrojnych RP  Warszawa  15  lipca
2014 r.
 „Stanowisko…” zostało skierowane do najważniejszych osób w państwie odpowiedzialnych za stan obronności.
4. gen. dyw.
Franciszek Puchała
 O kolejnym etapie  reformy systemu kierowania i dowodzenia   „Głos Weterana i Rezerwisty”
nr 9/2014
 Wrzesień 2014 r.    Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
3. Rada Klubu
Generałów WP
 Oświadczenie w sp. kryzysu ukraińskiego.    5 marca
2014 r.
 Oświadczenie zostało skierowane na ręce:
– Prezydenta RP;
– Premiera Rządu RP;
– Ministra Obrony     Narodowej;
– Ministra Spraw     Wewnętrznych.
 2. płk dr hab. Tomasz Kośmider Rola i miejsce ND SZ w przygotowaniach obronnych państwa   „Głos Weterana i Rezerwisty”
nr 1/2014
 Styczeń
2014 r.
 Autor jest wykładowcą Akademii Obrony Narodowej
1. gen. bryg.
Andrzej Lewandowski
Emerytury, przywileje…   Luty
2014 r.
 
2013 r.
5. gen. dyw.
Franciszek Puchała
Przemysł zbrojeniowy PRL i Wojsko Polskie.  „Głos Weterana i Rezerwisty”
nr 8/2013
 Sierpień
2013 r.
Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
4. gen. dyw.
Franciszek Puchała
Broń radiacyjna kontra lasery w Wojskowej Akademii Technicznej.     „Przegląd Historyczno-Wojskowy” nr 2/2013  Czerwiec
2013 r.
Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
3. gen. bryg. Witold Cieślewski Czas na zmianę. Warszawa   Maj
2013 r.
 Autor przez ostatnie 2,5 roku pełnił funkcję szefa J-6 w AFNORTH w  NATO
 2. gen. bryg.
Andrzej Lewandowski
 Ad vocem….
Echa spotkania przedstawicieli Klubu Generałów WP z Ministrem Obrony Narodowej.
Warszawa 21 lutego
2013 r.
Autor odnosi się do kontrowersji wynikłych po spotkaniu przedstawicieli Klubu z Ministrem Obrony Narodowej.
 1. gen. bryg.
Andrzej Lewandowski
Nie zgadzam się…    Styczeń
2013 r.
   Poglądy prezentowane w artykule, są poglądami osobistymi autora.
2012 r.
1. gen. bryg.
Andrzej Lewandowski
Tarcza Polski     Sierpień    2012 r. Autor przez kilka lat pełnił obowiązki szefa OPL WL i do tej pory jest uznanym ekspertem w dziedzinie obrony przeciwlotniczej
2011 r.
2. gen. bryg.
Andrzej Lewandowski
 „Restrukturyzacja, restrukturyzacja.” „Głos Weterana i Rezerwisty” Wrzesień
2011 r.
Autor jest m. in. zastępcą przewodniczącego Komisji Historycznej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a poglądy prezentowane w artykule, są jego poglądami osobistymi.
1. gen. bryg. pil.
Roman Harmoza
Stanowisko byłych generałów lotnictwa wojskowego po katastrofie 10 kwietnia 2010r Warszawa  10 sierpnia 2011 r.  „Stanowisko…” zostało rozesłane do zasadniczych decydentów w państwie z Prezydentem RP i Premierem RP na czele.