Klub Generałów

Odszedł na wieczną wartę…

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 lipca 2021 r. odszedł na zawsze nasz kolega, były Dowódca Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA, były doradca ministra oraz Dyrektor Biura Spraw Obronnych MSWiA

gen. bryg. dr Zbigniew BIEŻUŃSKI

W imieniu wszystkich członków Klubu Generałów i Admirałów RP składamy najbliższym zmarłego, żonie Irenie oraz córkom Ewie i Barbarze serdeczne wyrazy współczucia.

Zarząd Klubu GiA RP

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 lipca 2022 r. 
Generał Bieżuński spoczął na cmentarzu parafialnym w Brwinowie.

„Cześć jego pamięci”