Klub Generałów

Stanowisko Klubu Generałów i Admirałów RP wobec afery rakietowej pod Bydgoszczą