Klub Generałów

Stanowisko Klubu Generałów i Admirałów RP wobec afery rakietowej pod Bydgoszczą – maj 2023 r.