Klub Generałów

Apel generałów i admirałów RP

APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

My generałowie i admirałowie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, służb specjalnych wyrażamy głęboki niepokój w związku z rozwojem sytuacji w Kraju.

W czasie rozwijającej się pandemii, groźby niewydolności służby zdrowia i kryzysu gospodarczego wprowadzane są rozwiązania skutkujące ogromnym niezadowoleniem społecznym. Zaostrzenie przepisów aborcyjnych wywołało sprzeciw obywateli i masowe protesty uliczne.

Dalsza eskalacja działań, podsycanie i nieodpowiedzialne zachowania polityków doprowadzi do tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji.

Czasami nadmiar emocji, niekontrolowany rozwój wydarzeń może skutkować rozlewem krwi.

Obawiamy się sytuacji, w której ponownie na ulicach polskich miast może dojść do użycia siły i niepotrzebnych ofiar.

Mamy prawo, aby przestrzec przed tragicznymi konsekwencjami gdyż nie chcemy aby taka sytuacja powtórzyła się kiedykolwiek w Polsce.

Apelujemy do:

 – rządzących, posłów i senatorów, aby uwzględnili wolę większości społeczeństwa i doprowadzili do zmiany nieakceptowanych rozwiązań szkodzących kobietom i  rodzinom,

– policjantek, policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, aby działali zawsze zgodnie z prawem, pamiętając, że służą społeczeństwu. Niech słowa przysięgi żołnierskiej i rot ślubowań, które składaliśmy –

„ …ślubuję służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…” towarzyszą we wszelkich Waszych działaniach,

– organizatorów i uczestników protestów o powstrzymanie się od wszelkich aktów przemocy, w tym niszczenia mienia, zabytków i obiektów kultu religijnego. Nie atakujcie policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych – oni nie są waszymi wrogami. Nie prowokujcie i nie dajcie się sprowokować a dobro zawsze zwycięża,

– autorytetów politycznych, moralnych i społecznych o odważną obronę wartości nadrzędnych i przekonywanie decydentów, aby niezwłocznie przystąpili do rozmów ze wszystkimi stronami konfliktu i  do wypracowania kompromisu, który uspokoi nastroje społeczne. Należy przyjąć rozwiązania akceptowane przez zdecydowaną większość społeczeństwa, chroniąc je przed dramatyzmem pandemii.

LISTA GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW POPIERAJĄCYCH APEL

 GENERAŁOWIE I ADMIRAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO

  1. wiceadm. w st. spocz. Marian Ambroziak
  2. gen. dyw. w st. spocz. Tadeusz Bałachowicz
  3. gen. dyw. w st. spocz. Zbigniew Bielewicz
  4. gen. dyw. w st. spocz. Jarosław Bielecki
  5. gen. w st. spocz. Mieczysław Bieniek
  6. gen. dyw. w st. spocz. Janusz Bronowicz
  7. gen. broni w st. spocz. Józef Buczyński
  8. gen. dyw. w st. spocz. Leszek Chyła
  9. gen. bryg. w st. spocz. Zbigniew Chruściński
  10. bryg. w st. spocz. Andrzej Danielewski
  11. gen. bryg. w st. spocz. Marian Daniluk
  12. wiceadm. w st. spocz. Ryszard Demczuk
  13. gen. bryg. w st. spocz. Marek Dukaczewski
  14. gen. bryg. w st. spocz. Jan Dziedzic
  15. gen. broni w st. spocz. pilot Sławomir Dygnatowski
  16. gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Ferenz
  17. gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Filipiak
  18. gen. broni w st. spocz. Józef Flis
  19. kadm. w st. spocz. Kazimierz Głowacki
  20. gen. bryg. w st. spocz. Tadeusz Grabowski
  21. gen. broni w st. spocz. Zdzisław Goral
  22. gen. dyw. w st. spocz. Zdzisław Graczyk
  23. gen. bryg. w st. spocz. pilot Roman Harmoza
  24. gen. bryg. w st. spocz. Brunon Herrmann
  25. gen. bryg. w st. spocz. Michał Jackiewicz
  26. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Jakubowski
  27. gen. bryg. w st. spocz. Roman Kloc
  28. gen. bryg. w st. spocz. Artur Kołosowski
  29. gen. bryg. w st. spocz. January Komański
  30. gen. broni w st. spocz. Lech Konopka
  31. gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Koziej
  32. adm. floty w st. spocz. Roman Krzyżelewski
  33. gen. bryg. w st. spocz. Alfons Kupis
  34. gen. dyw. w st. spocz. Janusz Lalka
  35. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Lewandowski
  36. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Lewitowicz
  37. gen. broni w st. spocz. pilot Lech Majewski
  38. kadm. w st. spocz. Michał Michalski
  39. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Mika
  40. gen. dyw. w st. spocz. Jerzy Modrzewski
  41. kadm. w st. spocz. Mirosław Mordel
  42. gen. bryg. w st. spocz. Marek Ojrzanowski
  43. gen. gen. bryg. w st. spocz. Marek Oleksiak
  44. gen. dyw. w st. spocz. Bogusław Pacek
  45. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Paczkowski
  46. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Paszkowski
  47. gen. dyw. w st. spocz. Aleksander Poniewierka
  48. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Porajski
  49. wiceadm. w st. spocz. Marian Prudzienica
  50. gen. dyw. w st. spocz. Franciszek Puchała
  51. gen. bryg. w st. spocz. Roman Pusiak
  52. gen. dyw. w st. spocz. Marian Robełek
  53. gen. bryg. w st. spocz. Władysław Saczonek
  54. gen. dyw. w st. spocz. Marek Samarcew
  55. gen. bryg. w st. spocz. Władysław Skrzypek
  56. gen. dyw. w st. spocz. Jerzy Słowiński
  57. wiceadm. w st. spocz. Henryk Sołkiewicz
  58. gen. dyw. w st. spocz. Lech Stefaniak
  59. gen. bryg. w st. spocz. Witold Szymański
  60. gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Świtalski
  61. wiceadm. w st. spocz. Marek Toczek
  62. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Trybusz
  63. gen. bryg. w st. spocz. Leszek Ulandowski
  64. wiceadm. w st. spocz. Maciej Węglewski
  65. gen. bryg. w st. spocz. Zdzisław Wijas
  66. gen. bryg. w st. spocz. Marek Witczak
  67. gen. broni w st. spocz. Anatol Wojtan
  68. kadm. w st. spocz. Jarosław Zygmunt

GENERAŁOWIE POLICJI

  1. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Banachowicz
  2. nadinsp. w st. spocz. Stanisław Białas
  3. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Biel
  4. nadinsp. w st. spocz. Janusz Bieńkowski
  5. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Budzik
  6. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Centkowski
  7. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński
  8. nadinsp. w st. spocz. Mariusz Dąbek
  9. nadinsp. w st. spocz. Michał Domaradzki
  10. nadinsp. w st. spocz. Irena Doroszkiewicz
  11. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Działo
  12. nadinsp. gen. insp. w st. spocz. Marek Działoszyński
  13. nadinsp. gen. insp. w st. spocz. Krzysztof Gajewski
  14. nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański
  15. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Gorgiel
  16. nadinsp. w st. spocz. Marek Hebda
  17. nadinsp. w st. spocz. Waldemar Jarczewski
  18. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Jarosz
  19. nadinsp. w st. spocz. Józef Jedynak
  20. gen. insp. w st. spocz. Antoni Kowalczyk
  21. nadinsp. w st. spocz. Leszek Lamparski
  22. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak
  23. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Maciejewski
  24. nadinsp. w st. spocz. Adam Maruszczak
  25. nadinsp. w st. spocz. Leszek Marzec
  26. gen. insp. w st. spocz. Andrzej Matejuk
  27. gen. insp. w st. spocz. Jan Michna
  28. nadinsp. w st. spocz. Sławomir Mierzwa
  29. nadinsp. w st. spocz. Adam Mularz
  30. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Nagański
  31. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Olbryś
  32. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Ołdyński
  33. nadinsp. w st. spocz. Michał Otrębski
  34. nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło
  35. nadinsp. w st. spocz. Igor Parfieniuk
  36. nadinsp. w st. spocz. Arkadiusz Pawełczyk
  37. nadinsp. w st. spocz. Edward Pietkiewicz
  38. nadinsp. w st. spocz. Tomasz Połeć
  39. nadinsp. w st. spocz. Cezary Popławski
  40. nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki
  41. nadinsp. w st. spocz. Jarosław Sawicki
  42. nadinsp. w st. spocz. Mirosław Schossler
  43. nadinsp. w st. spocz. Ferdynand Skiba
  44. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Sobczak
  45. nadinsp. w st. spocz. Wiesław Stach
  46. nadinsp. w st. spocz. Jacek Staniecki
  47. nadinsp. w st. spocz. Jerzy Stańczyk
  48. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Starańczak
  49. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Stopczyk
  50. nadinsp. w st. spocz. Bogusław Strzelecki
  51. nadinsp. w st. spocz. Eugeniusz Szczerbak
  52. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Szkotnicki
  53. gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder
  54. nadinsp. w st. spocz. Kazimierz Szwajcowski
  55. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski
  56. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Trela
  57. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tusiński
  58. nadinsp. w st. spocz. Ireneusz Wachowski
  59. nadinsp. w st. spocz. Janusz Wikariak
  60. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski
  61. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Woźniak
  62. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Zgłobicki

GENERAŁOWIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

  1. nadbryg. w st. spocz. Piotr Buk
  2. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Dąbrowa
  3. nadbryg. w st. spocz. Seweryn Dyja
  4. nadbryg. w st. spocz. Józef Galica
  5. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Grosset
  6. gen. bryg. w st. spocz. Teofil Jankowski
  7. nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński
  8. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński
  9. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Karcz
  10. nadbryg. w st. spocz.. Roman Kaźmierczak
  11. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Korzeniowski
  12. nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski
  13. nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kuliga
  14. nadbryg. w st. spocz. Piotr Kwiatkowski
  15. gen. bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz
  16. nadbryg. w st. spocz. Wojciech Mendelak
  17. nadbryg. bryg. w st. spocz. Zbigniew Meres
  18. nadbryg. w st. spocz. Gustaw Mikołajczyk
  19. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski
  20. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Mróz
  21. nadbryg. w st. spocz. Zbigniew Muszczak
  22. nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski
  23. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Psujek
  24. nadbryg. w st. spocz. Marek Rączka
  25. nadbryg. w st. spocz. Maciej Schroeder
  26. nadbryg. w st. spocz. Janusz Skulich
  27. nadbryg. w st. spocz. Karol Stępień
  28. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Szcześniak
  29. nadbryg. w st. spocz. Aleksander Szymański
  30. nadbryg. w st. spocz. Ignacy Ścibiorek
  31. nadbryg. w st. spocz. Piotr Świeczkowski
  32. nadbryg. w st. spocz. Stanisław Węsierski
  33. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Witkowski
  34. nadbryg. w st. spocz. Jerzy Wolanin

GENERAŁOWIE BIURA OCHRONY RZĄDU

  1. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Bielawny
  2. gen. bryg. w st. spocz. Mirosław Gawor
  3. gen. bryg. w st. spocz. Andzrej Gawryś
  4. gen. dyw. w st. spocz. Marian Janicki
  5. gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Klimek
  6. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Matusik
  7. gen. dyw. w st. spocz. Grzegorz Mozgawa

GENERAŁOWIE SŁUŻB SPECJALNYCH

  1. gen. bryg w st. spocz. Krzysztof Bondaryk
  2. gen. bryg. w st. spocz. Gromosław Czempiński
  3. gen. bryg. w st. spocz. Wiktor Fonfara
  4. gen. bryg. w st. spocz. Maciej Hunia
  5. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Jasik
  6. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Kapkowski
  7. gen. bryg. w st. spocz. Dariusz Łuczak
  8. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Nosek
  9. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Pruszyński

GENERAŁOWIE I ADMIRAŁOWIE STRAŻY GRANICZNEJ

  1. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Anklewicz
  2. gen. bryg. SG w st. spocz. Jacek Bogdan
  3. gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Borkowski
  4. gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Dominiak
  5. gen. bryg. SG w st. spocz. Leszek Elas
  6. gen. bryg. SG w st. spocz. Jarosław Frączyk
  7. gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych
  8. gen. bryg. SG w st. spocz. Włodzimierz Gryc
  9. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Kamiński
  10. gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński
  11. gen. dyw. SG w st. spocz. Józef Klimowicz
  12. kadm. SG w st. spocz. Stanisław Lisak
  13. gen. bryg. SG w st. spocz. Henryk Majchrzak
  14. gen. bryg. SG w st. spocz. Zygmunt Staniszewski
  15. gen. dyw. SG w st. spocz. Dominik Tracz
  16. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Wasiuk

GENERAŁOWIE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

  1. gen. SW w st. spocz. Włodzimierz Markiewicz
  2. gen. SW w st. spocz. Jacek Pomiankiewicz
  3. gen. SW w st. spocz. Andrzej Popiołek
  4. gen. SW w st. spocz. Jan Pyrcak
  5. gen. SW w st. spocz. Marek Szostek
  6. gen. SW w st. spocz. Jacek Włodarski