Klub Generałów

Apel generałów i admirałów RP

APEL GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

My generałowie i admirałowie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, służb specjalnych wyrażamy głęboki niepokój w związku z rozwojem sytuacji w Kraju.

W czasie rozwijającej się pandemii, groźby niewydolności służby zdrowia i kryzysu gospodarczego wprowadzane są rozwiązania skutkujące ogromnym niezadowoleniem społecznym. Zaostrzenie przepisów aborcyjnych wywołało sprzeciw obywateli i masowe protesty uliczne.

Dalsza eskalacja działań, podsycanie i nieodpowiedzialne zachowania polityków doprowadzi do tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji.

Czasami nadmiar emocji, niekontrolowany rozwój wydarzeń może skutkować rozlewem krwi.

Obawiamy się sytuacji, w której ponownie na ulicach polskich miast może dojść do użycia siły i niepotrzebnych ofiar.

Mamy prawo, aby przestrzec przed tragicznymi konsekwencjami gdyż nie chcemy aby taka sytuacja powtórzyła się kiedykolwiek w Polsce.

Apelujemy do:

 – rządzących, posłów i senatorów, aby uwzględnili wolę większości społeczeństwa i doprowadzili do zmiany nieakceptowanych rozwiązań szkodzących kobietom i  rodzinom,

– policjantek, policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, aby działali zawsze zgodnie z prawem, pamiętając, że służą społeczeństwu. Niech słowa przysięgi żołnierskiej i rot ślubowań, które składaliśmy –

„ …ślubuję służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…” towarzyszą we wszelkich Waszych działaniach,

– organizatorów i uczestników protestów o powstrzymanie się od wszelkich aktów przemocy, w tym niszczenia mienia, zabytków i obiektów kultu religijnego. Nie atakujcie policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych – oni nie są waszymi wrogami. Nie prowokujcie i nie dajcie się sprowokować a dobro zawsze zwycięża,

– autorytetów politycznych, moralnych i społecznych o odważną obronę wartości nadrzędnych i przekonywanie decydentów, aby niezwłocznie przystąpili do rozmów ze wszystkimi stronami konfliktu i  do wypracowania kompromisu, który uspokoi nastroje społeczne. Należy przyjąć rozwiązania akceptowane przez zdecydowaną większość społeczeństwa, chroniąc je przed dramatyzmem pandemii.

LISTA GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW POPIERAJĄCYCH APEL

 GENERAŁOWIE I ADMIRAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO

 1. wiceadm. w st. spocz. Marian Ambroziak
 2. gen. dyw. w st. spocz. Tadeusz Bałachowicz
 3. gen. dyw. w st. spocz. Zbigniew Bielewicz
 4. gen. dyw. w st. spocz. Jarosław Bielecki
 5. gen. w st. spocz. Mieczysław Bieniek
 6. gen. dyw. w st. spocz. Janusz Bronowicz
 7. gen. broni w st. spocz. Józef Buczyński
 8. gen. dyw. w st. spocz. Leszek Chyła
 9. gen. bryg. w st. spocz. Zbigniew Chruściński
 10. bryg. w st. spocz. Andrzej Danielewski
 11. gen. bryg. w st. spocz. Marian Daniluk
 12. wiceadm. w st. spocz. Ryszard Demczuk
 13. gen. bryg. w st. spocz. Marek Dukaczewski
 14. gen. bryg. w st. spocz. Jan Dziedzic
 15. gen. broni w st. spocz. pilot Sławomir Dygnatowski
 16. gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Ferenz
 17. gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Filipiak
 18. gen. broni w st. spocz. Józef Flis
 19. kadm. w st. spocz. Kazimierz Głowacki
 20. gen. bryg. w st. spocz. Tadeusz Grabowski
 21. gen. broni w st. spocz. Zdzisław Goral
 22. gen. dyw. w st. spocz. Zdzisław Graczyk
 23. gen. bryg. w st. spocz. pilot Roman Harmoza
 24. gen. bryg. w st. spocz. Brunon Herrmann
 25. gen. bryg. w st. spocz. Michał Jackiewicz
 26. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Jakubowski
 27. gen. bryg. w st. spocz. Roman Kloc
 28. gen. bryg. w st. spocz. Artur Kołosowski
 29. gen. bryg. w st. spocz. January Komański
 30. gen. broni w st. spocz. Lech Konopka
 31. gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Koziej
 32. adm. floty w st. spocz. Roman Krzyżelewski
 33. gen. bryg. w st. spocz. Alfons Kupis
 34. gen. dyw. w st. spocz. Janusz Lalka
 35. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Lewandowski
 36. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Lewitowicz
 37. gen. broni w st. spocz. pilot Lech Majewski
 38. kadm. w st. spocz. Michał Michalski
 39. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Mika
 40. gen. dyw. w st. spocz. Jerzy Modrzewski
 41. kadm. w st. spocz. Mirosław Mordel
 42. gen. bryg. w st. spocz. Marek Ojrzanowski
 43. gen. gen. bryg. w st. spocz. Marek Oleksiak
 44. gen. dyw. w st. spocz. Bogusław Pacek
 45. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Paczkowski
 46. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Paszkowski
 47. gen. dyw. w st. spocz. Aleksander Poniewierka
 48. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Porajski
 49. wiceadm. w st. spocz. Marian Prudzienica
 50. gen. dyw. w st. spocz. Franciszek Puchała
 51. gen. bryg. w st. spocz. Roman Pusiak
 52. gen. dyw. w st. spocz. Marian Robełek
 53. gen. bryg. w st. spocz. Władysław Saczonek
 54. gen. dyw. w st. spocz. Marek Samarcew
 55. gen. bryg. w st. spocz. Władysław Skrzypek
 56. gen. dyw. w st. spocz. Jerzy Słowiński
 57. wiceadm. w st. spocz. Henryk Sołkiewicz
 58. gen. dyw. w st. spocz. Lech Stefaniak
 59. gen. bryg. w st. spocz. Witold Szymański
 60. gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Świtalski
 61. wiceadm. w st. spocz. Marek Toczek
 62. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Trybusz
 63. gen. bryg. w st. spocz. Leszek Ulandowski
 64. wiceadm. w st. spocz. Maciej Węglewski
 65. gen. bryg. w st. spocz. Zdzisław Wijas
 66. gen. bryg. w st. spocz. Marek Witczak
 67. gen. broni w st. spocz. Anatol Wojtan
 68. kadm. w st. spocz. Jarosław Zygmunt

GENERAŁOWIE POLICJI

 1. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Banachowicz
 2. nadinsp. w st. spocz. Stanisław Białas
 3. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Biel
 4. nadinsp. w st. spocz. Janusz Bieńkowski
 5. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Budzik
 6. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Centkowski
 7. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński
 8. nadinsp. w st. spocz. Mariusz Dąbek
 9. nadinsp. w st. spocz. Michał Domaradzki
 10. nadinsp. w st. spocz. Irena Doroszkiewicz
 11. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Działo
 12. nadinsp. gen. insp. w st. spocz. Marek Działoszyński
 13. nadinsp. gen. insp. w st. spocz. Krzysztof Gajewski
 14. nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański
 15. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Gorgiel
 16. nadinsp. w st. spocz. Marek Hebda
 17. nadinsp. w st. spocz. Waldemar Jarczewski
 18. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Jarosz
 19. nadinsp. w st. spocz. Józef Jedynak
 20. gen. insp. w st. spocz. Antoni Kowalczyk
 21. nadinsp. w st. spocz. Leszek Lamparski
 22. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak
 23. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Maciejewski
 24. nadinsp. w st. spocz. Adam Maruszczak
 25. nadinsp. w st. spocz. Leszek Marzec
 26. gen. insp. w st. spocz. Andrzej Matejuk
 27. gen. insp. w st. spocz. Jan Michna
 28. nadinsp. w st. spocz. Sławomir Mierzwa
 29. nadinsp. w st. spocz. Adam Mularz
 30. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Nagański
 31. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Olbryś
 32. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Ołdyński
 33. nadinsp. w st. spocz. Michał Otrębski
 34. nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło
 35. nadinsp. w st. spocz. Igor Parfieniuk
 36. nadinsp. w st. spocz. Arkadiusz Pawełczyk
 37. nadinsp. w st. spocz. Edward Pietkiewicz
 38. nadinsp. w st. spocz. Tomasz Połeć
 39. nadinsp. w st. spocz. Cezary Popławski
 40. nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki
 41. nadinsp. w st. spocz. Jarosław Sawicki
 42. nadinsp. w st. spocz. Mirosław Schossler
 43. nadinsp. w st. spocz. Ferdynand Skiba
 44. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Sobczak
 45. nadinsp. w st. spocz. Wiesław Stach
 46. nadinsp. w st. spocz. Jacek Staniecki
 47. nadinsp. w st. spocz. Jerzy Stańczyk
 48. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Starańczak
 49. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Stopczyk
 50. nadinsp. w st. spocz. Bogusław Strzelecki
 51. nadinsp. w st. spocz. Eugeniusz Szczerbak
 52. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Szkotnicki
 53. gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder
 54. nadinsp. w st. spocz. Kazimierz Szwajcowski
 55. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski
 56. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Trela
 57. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tusiński
 58. nadinsp. w st. spocz. Ireneusz Wachowski
 59. nadinsp. w st. spocz. Janusz Wikariak
 60. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski
 61. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Woźniak
 62. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Zgłobicki

GENERAŁOWIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 1. nadbryg. w st. spocz. Piotr Buk
 2. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Dąbrowa
 3. nadbryg. w st. spocz. Seweryn Dyja
 4. nadbryg. w st. spocz. Józef Galica
 5. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Grosset
 6. gen. bryg. w st. spocz. Teofil Jankowski
 7. nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński
 8. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński
 9. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Karcz
 10. nadbryg. w st. spocz.. Roman Kaźmierczak
 11. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Korzeniowski
 12. nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski
 13. nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kuliga
 14. nadbryg. w st. spocz. Piotr Kwiatkowski
 15. gen. bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz
 16. nadbryg. w st. spocz. Wojciech Mendelak
 17. nadbryg. bryg. w st. spocz. Zbigniew Meres
 18. nadbryg. w st. spocz. Gustaw Mikołajczyk
 19. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski
 20. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Mróz
 21. nadbryg. w st. spocz. Zbigniew Muszczak
 22. nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski
 23. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Psujek
 24. nadbryg. w st. spocz. Marek Rączka
 25. nadbryg. w st. spocz. Maciej Schroeder
 26. nadbryg. w st. spocz. Janusz Skulich
 27. nadbryg. w st. spocz. Karol Stępień
 28. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Szcześniak
 29. nadbryg. w st. spocz. Aleksander Szymański
 30. nadbryg. w st. spocz. Ignacy Ścibiorek
 31. nadbryg. w st. spocz. Piotr Świeczkowski
 32. nadbryg. w st. spocz. Stanisław Węsierski
 33. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Witkowski
 34. nadbryg. w st. spocz. Jerzy Wolanin

GENERAŁOWIE BIURA OCHRONY RZĄDU

 1. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Bielawny
 2. gen. bryg. w st. spocz. Mirosław Gawor
 3. gen. bryg. w st. spocz. Andzrej Gawryś
 4. gen. dyw. w st. spocz. Marian Janicki
 5. gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Klimek
 6. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Matusik
 7. gen. dyw. w st. spocz. Grzegorz Mozgawa

GENERAŁOWIE SŁUŻB SPECJALNYCH

 1. gen. bryg w st. spocz. Krzysztof Bondaryk
 2. gen. bryg. w st. spocz. Gromosław Czempiński
 3. gen. bryg. w st. spocz. Wiktor Fonfara
 4. gen. bryg. w st. spocz. Maciej Hunia
 5. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Jasik
 6. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Kapkowski
 7. gen. bryg. w st. spocz. Dariusz Łuczak
 8. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Nosek
 9. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Pruszyński

GENERAŁOWIE I ADMIRAŁOWIE STRAŻY GRANICZNEJ

 1. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Anklewicz
 2. gen. bryg. SG w st. spocz. Jacek Bogdan
 3. gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Borkowski
 4. gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Dominiak
 5. gen. bryg. SG w st. spocz. Leszek Elas
 6. gen. bryg. SG w st. spocz. Jarosław Frączyk
 7. gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych
 8. gen. bryg. SG w st. spocz. Włodzimierz Gryc
 9. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Kamiński
 10. gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński
 11. gen. dyw. SG w st. spocz. Józef Klimowicz
 12. kadm. SG w st. spocz. Stanisław Lisak
 13. gen. bryg. SG w st. spocz. Henryk Majchrzak
 14. gen. bryg. SG w st. spocz. Zygmunt Staniszewski
 15. gen. dyw. SG w st. spocz. Dominik Tracz
 16. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Wasiuk

GENERAŁOWIE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

 1. gen. SW w st. spocz. Włodzimierz Markiewicz
 2. gen. SW w st. spocz. Jacek Pomiankiewicz
 3. gen. SW w st. spocz. Andrzej Popiołek
 4. gen. SW w st. spocz. Jan Pyrcak
 5. gen. SW w st. spocz. Marek Szostek
 6. gen. SW w st. spocz. Jacek Włodarski