Klub Generałów

Dr Andrzej Mochoń

Dr Andrzej Mochoń

Dr Andrzej Mochoń(ur. 26.11.1956 r.) – Prezes Zarządu Targów Kielce. Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.
             Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł doktora geologii uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1980 rozpoczął pracę jako wykładowca geologii na Akademii Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego) w Kielcach. W latach 1993-2003 pracował w Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu, gdzie przez wiele lat pełnił funkcjęprezesa. W latach 2003-2005 był organizatorem i dyrektorem Geoparku Kielce – pierwszej w Polsce instytucji promującej walory geologiczne miastai tworzącej warunki do rozwoju turystyki.W 1996 roku pełnił funkcję prezesa Centrum Targowego Kielce, dzisiejszych Targów Kielce. Jest jednym z twórców Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO). W styczniu 2006 r. ponownie podjął wyzwanie zarządzania spółką Targi Kielce. Od 2006 roku pełni także funkcję Kanclerza Loży Świętokrzyskiej Business Centre Club. Jest Członkiem Rady Głównej Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Był równie prezesem Polskiej Izby Przemysłu Targowego (2010-2011) oraz uczestniczy w pracach UFI – Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Targów. W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję prezesa CENTREXU – Środkowo-Europejskiego Stowarzyszenia Statystyki Targowej.
              Podczas organizacji MSPO nawiązał ścisłą współpracę z liczną grupą generałów z instytucji centralnych MON, a także z naszego Klubu, która zaowocowała dynamicznym rozwojem tej imprezy. Współpraca ta jest kontynuowana do dnia dzisiejszego z obopólną korzyścią dla obu stron. Do tradycji weszły już coroczne wyjazdy Klubu na kolejne edycje MSPO, w ramach których mamy możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą wiodących światowych firm zbrojeniowego, a dzięki prezesowi Mochoniowi możemy to robić w komfortowych warunkach.