Klub Generałów

Gen. broni dr inż. Anatol Jerzy WOJTAN

Anatol WOJTAN (ur. 3 lipca 1956 roku w Starachowicach), służbę wojskową rozpoczął w 1976 roku jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, po ukończeniu której (1979) pełnił służbę na stanowiskach dowódcy plutonu ogniowego baterii przeciwpancernej, dowódcy baterii przeciwpancernej (1980), a następnie szefa sztabu i zastępcy dowódcy dywizjonu 91. pułku artylerii przeciwpancernej w Gnieźnie (1985).
Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP (1989)  objął stanowisko starszego asystenta w Katedrze Wojsk Rakietowych i Artylerii tejże uczelni. W 1990 został starszym oficerem oddziału operacyjno-rozpoznawczego w Szefostwie Wojsk Rakietowych i Artylerii MON. Trzy lata później objął stanowisko szefa szkolenia i zastępcy dowódcy 6. Brygady Artylerii w Toruniu. W latach 1994 – 2001 pełnił obowiązki starszego specjalisty Oddziału operacyjno-rozpoznawczego, a następnie głównego specjalisty Oddziału operacyjnego w Szefostwie Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych.
W 1999 roku w Akademii Obrony Narodowej uzyskał tytuł doktora nauk wojskowych w specjalności sztuka operacyjna.
W latach 2001 – 2003 kierował Oddziałem analiz i prognoz w Zarządzie Strategicznym Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego – P5 Sztabu Generalnego WP.
W tym czasie ukończył specjalistyczne kursy m.in. w Canadian Forces Language School w Saint – Jean, Kanada (2002) oraz w Instytucie Wyższych Studiów Obrony Narodowej, Francja (2002). W 2003 roku objął stanowisko zastępcy szefa Zarządu Strategicznego w Zarządzie Strategicznym Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego – P5 Sztabu Generalnego WP. Po ukończeniu Podyplomowych Studiów  Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej (2007) został awansowany do stopnia generała brygady i wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego – P5 (2007-2009). W latach 2009 – 2010 kierował Zarządem Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 Sztabu Generalnego WP. W okresie tym pełnił również funkcję szefa polskiej misji w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. W 2010 roku został awansowany do stopnia generała dywizji i w październiku tegoż roku objął obowiązki szefa  Zarządu Planowania Strategicznego – P5 Sztabu Generalnego WP.  W tym okresie reprezentował SZ RP w Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji – ACT jako Narodowy Dyrektor ds. Transformacji, pełnił obowiązki Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia w Obszarze Zdolności Operacyjnych oraz ukończył różne specjalistyczne kursy m.in. w NATO Defense College, Rzym (2012).
W roku 2012 wyznaczony został na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP, a w 2013 pierwszego zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP. W 2015 został awansowany na stopień generała broni.

W 2016 r. przeszedł w stan spoczynku i rozpoczął pracę dydaktyczną w uczelniach wojskowych i cywilnych, między innymi w Akademii Obrony Narodowej (do 2016 roku), Wojskowej Akademii Technicznej (do 2020 roku). Obecnie pełni obowiązki kierownika Katedry Bezpieczeństwa w Akademii Nauk Stosowanych im. J. Gołuchowskiego w Ostrowcu Św.

Posiada znaczący dorobek publicystyczny. Jest autorem podręczników, instrukcji, programów, koncepcji, analiz i opracowań, które znajdują zastosowanie w bieżącej działalności służbowej jak również publikacji w periodykach wojskowych.  W latach 2008 – 2016 był przewodniczącym Rady Naukowej Kwartalnika Bellona. Jest członkiem Rady Naukowej Akademii Obrony Narodowej im. Karola I w Bukareszcie.

Odznaczenia:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski;
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
Złoty Krzyż Zasługi;
Złoty Medal za Długoletnią Służbę;
Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny;
Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju;
Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Zainteresowania: historia sztuki, malarstwo, fotografika.