Klub Generałów

Gen. broni dr Lech Konopka

Gen. broni dr Lech Konopka

Gen. broni dr Lech Konopka (ur. 17.07. 1948 r.) służbę wojskową rozpoczął w 1967 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, po ukończeniu której pełnił służbę na stanowiskach dowódców pododdziałów w 6 pułku łączności Wojsk Lotniczych w Śremie. W latach 1976-79 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP. Po ukończeniu studiów zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk w Wojskach Lotniczych. Był m.in. szefem sztabu – zastępcą dowódcy 8 pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Mirosławcu i szefem sztabu – zastępcą dowódcy 4 Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku.  Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej został szefem Oddziału Operacyjnego, a następnie szefem sztabu – zastępcą dowódcy 4 Korpusu Lotniczego w Poznaniu. W roku 1997 powołany został na stanowisko zastępcy szefa sztabu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej ds. Operacyjnych, a od 1999 r. kierował tym sztabem. W sierpniu 2000 r. zostałpowołany na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP. W czerwcu 2006 r. objął obowiązki I zastępcy szefa SG WP, a rok później wyznaczony został na stanowisko Radcy ministra Obrony Narodowej.
W 2008 r. przeszedł w stan spoczynku i rozpoczął pracę dydaktyczną w uczelniach wojskowych i cywilnych, między innymi w Akademii Obrony Narodowej i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2010 – 2015 pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.