Klub Generałów

Gen. bryg. dr Janusz Jakubowski

          Janusz Jakubowski urodził się 21 listopada 1951 r. w Lesznie, gdzie spędził dzieciństwo, a w latach 1965-69 ukończył     I Liceum Ogólnokształcące.

          Służbę wojskową pełnił w latach 1969-2000 r.

Po ukończeniu szkoły oficerskiej dowodził pododdziałami w jednostkach zmechanizowanych (12 pz – Gorzów Wlkp, 17 pz – Międzyrzecz).

W latach 1981 – 1989  parał się pracą dydaktyczną w Centrum Doskonalenia Oficerów WP w Warszawie (wykładowca, st. wykładowca, z-ca kierownika cyklu, kierownik cyklu taktyki).

Od 1990 r. pracował w instytucjach centralnych MON. 

Był szefem oddziału w Zarządzie Operacyjnym Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego WP, a następnie szefem oddziału w Zarządzie Szkolenia Operacyjnego Sztabu Generalnego WP.

          Gen. Jakubowski miał duży udział w tworzeniu podstaw przystąpienia Polski do NATO, zwłaszcza podczas realizacji programu „Partnerstwo dla Pokoju”. Był to program określającym szczególny rodzaj stosunków łączących państwa członkowskie NATO z krajami aspirującymi do tego miana, a także mechanizm współpracy tychże państw. Cele tej współpracy były następujące:
   1) Rozwój współpracy w obszarze bezpieczeństwa;
   2) Zapewnienie stabilności na kontynencie poprzez:
         – zwiększanie przejrzystości budżetów obronnych,
         – umacnianie cywilnej kontroli nad wojskiem,
         – wspólne ćwiczenia i planowanie obronne;
    3) Uzyskiwanie przez partnerów zdolności do współdziałania z NATO w sferze operacji pokojowych, humanitarnych i innych.
          Zaproszenie do udziału w programie wystosowano do krajów zainteresowanych w styczniu 1994 r. Wkrótce po tym Polska przystąpiła do tego programu i zaczęła deklarację polityczną szybko wypełniać treścią.
          Za przygotowanie udziału wojska w programie odpowiadał Sztab Generalny WP. Został powołany zespół do opracowania planu udziału  w nim sił zbrojnych, na którego czele stanął szef Zarządu Szkolenia Operacyjnego gen. bryg. Władysław Saczonek, a sekretarzem zespołu był gen. bryg. Janusz Jakubowski (wówczas pułkownik). W krótkim czasie przeprowadzono szereg rozmów uzgodnieniowych dwu – i wielostronnych z wybranymi partnerami zagranicznymi.
Płk. Jakubowski wziął udział w rozmowach sztabowych duńsko – polskich (Kopenhaga, 13- 15. 04.1994 r.) oraz w rozmowach sztabowych niemiecko – polskich (Bonn, 12- 13. 10. 1994 r.). W wyniku tych rozmów doszło do pierwszych wspólnych ćwiczeń duńsko-polskich na terenie Danii (1994 r.) oraz niemiecko-duńsko-polski na terenie Polski (poligon Drawsko – 1995 r.).
          Współpraca wojskowa między tymi trzema państwami rozwijała się niezwykle dynamicznie i już w 1997 r. Ministrowie Obrony Danii, Niemiec i Polski  podjęli decyzję o utworzeniu duńsko-niemiecko-polskiego korpusu o nazwie Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni. Konwencja Korpusu została podpisana już w roku 1998, kiedy Polska nie była jeszcze członkiem NATO, ale data jej przystąpienia (12 marca 1999) była już wyznaczona.18 września 1999 r. przedstawiciele trzech państw założycielskich wciągnęli flagi na maszty w siedzibie Korpusu w Szczecinie.

          W 1995 r. płk Jakubowski przeszedł do Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych i został Komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia w Katowicach, a w latach 1998 – 2000 był Zastępcą Dowódcy -Szefem Logistyki Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych w Warszawie.

          Po przejściu w stan spoczynku był w latach 2001 – 2006 doradcą Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

          Jest członkiem Klubu  od 2009 r., a w latach  2013 – 2016r. był członkiem Rady Klubu Generałów WP.

WYKSZTAŁCENIE:

  • 1969 -1973 – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusz Kościuszki we Wrocławiu;
  • 1977 – 1980 – Akademia Wojskowa M.W. Frunze w Moskwie;
  • 1984 – 1987 – Studia zaoczne w Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie -Obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk wojskowych.

ODZNACZENIA

  • 1998 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
  • 1990 r. Złoty Krzyż Zasługi;
  • 1984 r. Srebrny Krzyż Zasługi;
  • liczne odznaczenia resortowe.