Klub Generałów

Gen. bryg. dr Janusz Jakubowski

 

Janusz Jakubowski urodził się 21 listopada 1951 r. w Lesznie, gdzie spędził dzieciństwo, a w latach 1965-69 ukończył I Liceum Ogólnokształcące.

Służbę wojskową pełnił w latach 1969-2000 r.

Po ukończeniu szkoły oficerskiej dowodził pododdziałami w jednostkach zmechanizowanych (12 pz – Gorzów Wlkp, 17 pz – Międzyrzecz).

W latach 1981 – 1989  parał się pracą dydaktyczną w Centrum Doskonalenia Oficerów WP w Warszawie (wykładowca, st. wykładowca, z-ca kierownika cyklu, kierownik cyklu taktyki).

Od 1990 r. pracował w instytucjach centralnych MON. 

Był szefem oddziału w Zarządzie Operacyjnym Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego WP, a następnie szefem oddziału w Zarządzie Szkolenia Operacyjnego Sztabu Generalnego WP.

W 1995 r. przeszedł do Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych i został Komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia w Katowicach, a w latach 1998 – 2000 był Zastępcą Dowódcy -Szefem Logistyki Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych w Warszawie.

Po przejściu w stan spoczynku był w latach 2001 – 2006 doradcą Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Jest członkiem Klubu  od 2009 r., a w latach  2013 – 2016r. był członkiem Rady Klubu Generałów WP.

WYKSZTAŁCENIE:

  • 1969 -1973 – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusz Kościuszki we Wrocławiu;
  • 1977 – 1980 – Akademia Wojskowa M.W. Frunze w Moskwie;
  • 1984 – 1987 – Studia zaoczne w Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie -Obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk wojskowych.

ODZNACZENIA

  • 1998 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
  • 1990 r. Złoty Krzyż Zasługi;
  • 1984 r. Srebrny Krzyż Zasługi;
  • liczne odznaczenia resortowe.