Klub Generałów

Gen. bryg. dr Janusz Jakubowski

          Janusz Jakubowski urodził się 21 listopada 1951 r. w Lesznie, gdzie spędził dzieciństwo, a w latach 1965-69 ukończył     I Liceum Ogólnokształcące.

          Służbę wojskową pełnił w latach 1969-2000 r.

Po ukończeniu szkoły oficerskiej dowodził pododdziałami w jednostkach zmechanizowanych (12 pz – Gorzów Wlkp., 17 pz – Międzyrzecz).

W latach 1981 – 1989  parał się pracą dydaktyczną w Centrum Doskonalenia Oficerów WP w Warszawie (wykładowca, st. wykładowca, z-ca kierownika cyklu, kierownik cyklu taktyki).

Od 1990 r. pracował w instytucjach centralnych MON. 

Był szefem oddziału w Zarządzie Operacyjnym Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego WP, a następnie szefem oddziału w Zarządzie Szkolenia Operacyjnego Sztabu Generalnego WP.

          Gen. Jakubowski miał duży udział w tworzeniu podstaw przystąpienia Polski do NATO, zwłaszcza podczas realizacji programu „Partnerstwo dla Pokoju”. Był to program określającym szczególny rodzaj stosunków łączących państwa członkowskie NATO z krajami aspirującymi do tego miana, a także mechanizm współpracy tychże państw. Cele tej współpracy były następujące:
   1) Rozwój współpracy w obszarze bezpieczeństwa;
   2) Zapewnienie stabilności na kontynencie poprzez:
         – zwiększanie przejrzystości budżetów obronnych,
         – umacnianie cywilnej kontroli nad wojskiem,
         – wspólne ćwiczenia i planowanie obronne;
    3) Uzyskiwanie przez partnerów zdolności do współdziałania z NATO w sferze operacji pokojowych, humanitarnych i innych.
          Zaproszenie do udziału w programie wystosowano do krajów zainteresowanych w styczniu 1994 r. Wkrótce po tym Polska przystąpiła do tego programu i zaczęła deklarację polityczną szybko wypełniać treścią.
          Za przygotowanie udziału wojska w programie odpowiadał Sztab Generalny WP. Został powołany zespół do opracowania planu udziału  w nim sił zbrojnych, na którego czele stanął szef Zarządu Szkolenia Operacyjnego gen. bryg. Władysław Saczonek, a sekretarzem zespołu był gen. bryg. Janusz Jakubowski (wówczas pułkownik). W krótkim czasie przeprowadzono szereg rozmów uzgodnieniowych dwu – i wielostronnych z wybranymi partnerami zagranicznymi.
Płk Jakubowski wziął udział w rozmowach sztabowych duńsko – polskich (Kopenhaga, 13-15. 04.1994 r.) oraz w rozmowach sztabowych niemiecko – polskich (Bonn, 12-13. 10. 1994 r.). W wyniku tych rozmów doszło do pierwszych wspólnych ćwiczeń duńsko-polskich na terenie Danii (1994 r.) oraz niemiecko-duńsko-polski na terenie Polski (poligon Drawsko – 1995 r.).
          Współpraca wojskowa między tymi trzema państwami rozwijała się niezwykle dynamicznie i już w 1997 r. Ministrowie Obrony Danii, Niemiec i Polski  podjęli decyzję o utworzeniu duńsko-niemiecko-polskiego korpusu o nazwie Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni. Konwencja Korpusu została podpisana już w roku 1998, kiedy Polska nie była jeszcze członkiem NATO, ale data jej przystąpienia (12 marca 1999 r.) była już wyznaczona.18 września 1999 r. przedstawiciele trzech państw założycielskich wciągnęli flagi na maszty w siedzibie Korpusu w Szczecinie.

          W 1995 r. płk Jakubowski przeszedł do Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych i został Komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia w Katowicach, a w latach 1998 – 2000 był Zastępcą Dowódcy-Szefem Logistyki Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych w Warszawie.

          Po przejściu w stan spoczynku był w latach 2001 – 2006 doradcą Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

          Jest członkiem Klubu  od 2009 r., a w latach  2013 – 2016 r. był członkiem Rady Klubu Generałów WP.

WYKSZTAŁCENIE:

  • 1969 -1973 – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusz Kościuszki we Wrocławiu;
  • 1977 – 1980 – Akademia Wojskowa M.W. Frunze w Moskwie;
  • 1984 – 1987 – Studia zaoczne w Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie – Obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk wojskowych.

ODZNACZENIA

  • 1998 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
  • 1990 r. Złoty Krzyż Zasługi;
  • 1984 r. Srebrny Krzyż Zasługi;
  • liczne odznaczenia resortowe.