Klub Generałów

Gen. bryg. Leszek Ulandowski

Leszek Ulandowski urodził się 4 października 1949 r. w Lubostroniu (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie spędził dzieciństwo i skończył szkołę podstawową. W latach 1963-1967 ukończył IV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy.
Służbę wojskową rozpoczął jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu, w której studiował  w latach 1967-1971.
Po jej ukończeniu rozpoczął zawodową służbę wojskową w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSW w Warszawie, którą pełnił na różnych stanowiskach do roku 1999 r.
Od 1971 do 1979 był dowódcą plutonu, kompanii i szefem szkolenia bpzmot. Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW.
W latach 1980-1983 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie.
Po ukończeniu studiów został wyznaczony na stanowisko oficera operacyjnego w Oddziale Operacyjnym Dowództwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW (1985-1986), następnie został zastępcą ds. liniowych 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW.
W latach 1993-1994 był dowódcą 1 Warszawskiej Brygady Zmotoryzowanej NJW MSW. W tym czasie był słuchaczem Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.
Po jego ukończeniu pełnił służbę w Dowództwie Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA na stanowiskach służbowych w kolejności: Zastępca Szefa Szkolenia, Szef Szkolenia.
W latach 1997-1999 był Szefem Sztabu – Zastępcą Dowódcy NJW MSWiA.

15.08.1998 r. został mianowany do stopnia generała brygady.

W czasie służby w NJW dwukrotnie wykonywał obowiązki poza granicami kraju jako ekspert ds. ochrony i bezpieczeństwa:
– Konsulatu Generalnego RP w Paryżu (1978-1979),
– Ambasady RP w Kolonii (1990)

Od grudnia 1999 r. do lutego 2003 r. był Szefem Sztabu Biura Ochrony Rządu, po czym został zwolniony do rezerwy.
Po zakończeniu służby w Biurze Ochrony Rządu w latach 2003 – 2004 pełnił obowiązki Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych.

W latach 2004-2006 był Prezesem Agencji Ochrony „HEKTOR” sp. z o.o.

Od roku 2006 jest członkiem Klubu Generałów WP, gdzie od roku 2007 przez trzy kadencje pełnił obowiązki Sekretarza Klubu.

Odznaczenia:
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1995 r.
– Złoty Krzyż Zasługi – 1989 r.
– Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – 1996 r.
– Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – 1999 r.

Życie prywatne:
Mieszka w Warszawie, jest żonaty, ma córkę i syna.