Klub Generałów

Gen. bryg. Marek Oleksiak

Marek Oleksiak urodził się 2 lutego 1940 r. w Trzciance.
Po ukończeniu Technikum Budowlanego 25.09.1959 r. rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. Po jej ukończeniu (z pierwszą lokatą) w 1962 r. i przeszkoleniu na kursie rakiet operacyjno – taktycznych w Orzyszu, skierowany został w maju 1963 r. do służby w 16 dywizjonie artylerii w Choszcznie na stanowisko kierownika sekcji przygotowania danych do startu rakiet, a następnie stanowisko dowódcy baterii startowej. Awansowany na stopień kapitana w 1968 r.
W latach 1969 – 1972 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP, którą ukończył z wyróżnieniem. Awansowany na stopień majora w 1972 r. został skierowany do służby w sztabie 2 Brygady Artylerii w Choszcznie. W 1974 r. po ukończeniu praktyki w Oddziale Operacyjnym Szefostwa Wojsk Rakietowych i Artylerii WP objął stanowisko dowódcy 17 dywizjonu artylerii. W 1976 r. jako podpułkownik został szefem sztabu, a w 1978 r. dowódcą  2 Brygady Artylerii (od 1980 r. pułkownik).
Po ukończeniu studiów podyplomowych w 1982 r. objął stanowisko Zastępcy Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Warszawskiego Okręgu Wojskowego, a w 1986 r. Szefa Oddziału Operacyjno – Rozpoznawczego w Dowództwie Wojsk Rakietowych i Artylerii WP.
W 1992 r. został wyznaczony na stanowisko  Zastępcy Szefa Zarządu Operacyjno – Strategicznego Sztabu Generalnego WP. 8 maja 1995 r. mianowany na stopień generała brygady został Szefem Zarządu Kadr Sztabu Generalnego WP.
W latach 1997 – 2000 był Attache Wojskowym, Morskim i Lotniczym przy Ambasadzie RP w Federacji Rosyjskiej.
Po osiągnięciu wieku ustawowego (60 lat) został zwolniony z zawodowej służby wojskowej z dniem 2 lutego 2000 r.
Za swe osiągnięcia służbowe był wielokrotnie wyróżniany, m. in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Wieloletni, aktywny członek Klubu GiA RP pełnił w nim szereg odpowiedzialnych funkcji, m.in. przez cztery kadencje był członkiem Rady Klubu.