Klub Generałów

Gen. bryg. pil.Roman Harmoza

Gen. bryg. pil. Roman Harmoza

Gen. bryg. pil. Roman Harmoza kierował Klubem Generałów WP w przeciągu 12 lat  (kadencje: V, VI, VII, VIII; lata 2007 – 2019), czyli praktycznie przez połowę czasu jego istnienia.
Generał Harmoza (ur. 12.02.1937 r.) służbę wojskową pełnił w latach 1956 – 1997.Po ukończeniu szkoły oficerskiej przeszedł wszystkie najważniejsze stanowiska liniowe od pilota-instruktora, przez dowódcę klucza, eskadry, do dowódcy pułku (1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK „Warszawa”). Był zastępcą dowódcy 4 Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego ds. liniowych w Malborku, później  dowódcą 2 Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Szturmowo-Rozpoznawczego w Pile, następnie dowódcą 4 Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku, a swoją „lotniczą przygodę” zakończył jako szef Wojsk Lotniczych – zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Nie był to jednakże kres jego zawodowej aktywności. Z sukcesem pełnił obowiązki attaché wojskowego w Moskwie, dyrektora Departamentu Kadr MON, dyrektora generalnego w MON. Realizował się także na arenie międzynarodowej, był m.in. zastępcą szefa Misji OBWE w Gruzji oraz zastępcą szefa Misji OBWE w Mołdawii.
Podczas jego prezesury działalność Klubu charakteryzowała się dużą dynamiką i różnorodnością. W tym czasie m.in. miało miejsce spotkanie Klubu z prezydentem Bronisławem Komorowskim oraz podpisanie umowy o współpracy z ministrem obrony narodowej Tomaszem Siemoniakiem, a także umów z zagranicznymi klubami generałów (Czech, Słowacji i Rumunii), jak również stowarzyszeniami generałów służb mundurowych MSW i A oraz licznymi instytucjami, zakładami przemysłu zbrojeniowego i uczelniami wyższymi. Zorganizował wiele atrakcyjnych przedsięwzięć (spotkania, wyjazdy rekreacyjne itp.)w samej Warszawie oraz w różnych innych rejonach Polski, a także za granicą.
Ukoronowaniem jego działalności było zorganizowanie komitetu budowy pomnika upamiętniającego bohaterstwo polskich lotników oraz kierowanie jego działalnością, której zwieńczeniem było powstanie tegoż pomnika. Pomnik „Chwała Lotnikom Polskim”, bo taką oficjalnie ma nazwę, został odsłonięty 28 sierpnia 2018 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Poświęcony jest wszystkich polskich lotników, którzy oddali swoje życie w służbie Ojczyzny.
Za zasługi w kierowaniu Klubem  gen. bryg. pil. Roman Harmoza został z okazji jubileuszu XXV-lecia Klubu GiA RP w dniu 8.10.2021 r. uhonorowany zaszczytnym tytułem „Honorowy Prezes Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej”.