Klub Generałów

Gen. bryg. Stanisław Ferenz

Stanisław Ferenz urodził się 12 kwietnia 1937 r. w Prusinowie na Ziemi Wielkopolskiej.
Służbę wojskowa rozpoczął w 1955 r. jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu. W 1962 r. został promowany na podporucznika, a pierwsze stanowisko – dowódcy działa pancernego – objął w 1957 r. w 24 Samodzielnym Batalionie Czołgów  1WDZ w Zambrowie, następnie przedyslokowanym do Sanoka. W latach 1958-59 był komendantem punktu kontroli technicznej w 4 Pułku Piechoty 9DP w Kielcach, a następnie od 1959 r. dowódcą plutonu dział pancernych 4pz w Kielcach.
W latach 1960-62 dokończył studia w  Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po promocji w 1962 r. został skierowany na stanowisko dowódcy plutonu czołgów w 4pz 9DZ. W latach 1965-67 dowodził plutonem napraw i konserwacji wozów bojowych 4pz. Od 1967 r. dowodził kompania, a od 1969 r. batalionem czołgów 4pz.
Po studiach w Akademii Sztabu Generalnego WP (1969-1972) został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 30pz 9DZ w Rzeszowie. W latach 1974-78 dowodził 5 Pułkiem Czołgów Średnich 3DZ we Włodawie. Dowodzona przez niego jednostka uzyskała w 1977 r. tytuł przodującego pułku Warszawskiego OW, a rok później została wyróżniona przez Ministra Obrony Narodowej.
W latach 1978-79 wówczas podpułkownik Ferenz  ukończył Podyplomowe Studium Operacyjo-Strategiczne w Akademii Sztabu Generalnego WP, a w latach 1979-80 był zastępcą ds. liniowych dowódcy 1DZ w Legionowie.
W 1979 r. pełnił służbę w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie. Był szefem sztabu w Polskiej Wojskowej Jednostce Specjalnej.
W latach 1980-82 był zastępcą ds. liniowych komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Tu awansował na pułkownika. W latach 1982-82 starszy inspektor Zespołu Ogólnowojskowego  w Inspekcji Sił Zbrojnych, następnie zastępca komendanta Garnizonu (1983-91), a w latach 1991-97 komendant Garnizonu m. st. Warszawy. 
W 1993 r. otrzymał awans do stopnia generała brygady.   
W 1996 r. komenda została wyróżniona „Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych”.

Gen. Ferenz był twórcom głębokich zmian w Ceremoniale Wojskowym związanych z Grobem Nieznanego Żołnierza oraz społecznych inicjatyw związanych z kultywowaniem orężnych tradycji pododdziałów reprezentacyjnych WP.

Zawodową służbę wojskową zakończył 2 czerwca 1997 r.
Po zakończeniu służby do 2000 r. był głównym specjalistą w Departamencie Kontroli MON.

Za swe osiągnięcia w służbie był wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m. in. Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.