Klub Generałów

Gen. bryg. Stanisław Filipiak

Stanisław Filipiak urodził się 22 września 1945 r. w Gałęzewicach (powiat Września), gdzie spędził dzieciństwo. W latach 1959-64 ukończył Technikum Mleczarskie we Wrześni. W latach 1964- 1965 był kierownikiem produkcji  w  Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wągrowcu. Służbę wojskową pełnił w latach 1965-2004.
Po ukończeniu szkoły oficerskiej pełnił służbę w  jednostkach wojskowych  na różnych stanowiskach od dowódcy plutony i dowódcy kompanii, przez st. specjalistę w Sztabie Głównego Kwatermistrzostwa WP, zastępcę dowódcy pułku oraz zastępcę dowódcy dywizji, na których zajmował się kierowaniem i organizacją eksploatacji pojazdów oraz innego sprzętu technicznego, a także zaopatrywaniem zespołów ludzkich oraz zarzadzaniem gospodarką materiałową i finansową.
Od 1990 r. pracował w instytucjach centralnych MON. Był zastępcą Szefa Sztabu Głównego Kwatermistrzostwa WP, a w latach 1993-1997 Szefem Sztabu Zastępcą Szefa Inspektoratu Logistyki Sztabu Generalnego WP. Od 1998 do końca służby zajmował stanowisko Szefa Zarządu Planowania Logistycznego Zastępcy Szefa Generalnego Zarządu Logistyki Sztabu Generalnego(P-4). W tym czasie mobilizacji zasobów państwa na rzecz SZRP,  organizowaniem systemu logistycznego w zajmował się głównie opracowywaniem dokumentów normatywnych dotyczących kraju i resorcie Obrony Narodowej oraz przygotowywaniem zakupów uzbrojenia, sprzętu i środków materiałowych dla Sił Zbrojnych, a także opracowywaniem planu mobilizacji gospodarki oraz rezerw państwowych. Niezależnie od tego brał udział w pracach komitetu logistyki NATO oraz organizowaniu zagranicznych misji wojskowej (m.in. w Libanie, Kosowie  i Afganistanie). Po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej (31.01.2004 r.) kontynuował pracę na rzecz wyposażenia sił zbrojnych w nowoczesny  sprzęt i wyposażenia.
W latach 2004-2005 r. był st. specjalistą Grupy Organizacyjnej Wdrożenia Samolotu F-16 w Siłach Powietrznych, a w latach 2006 – 2009 pracował w firmie KOLT S.A. jako członek zarządu i dyrektor generalny firmy (produkcja laserowych urządzeń szkolno-treningowych dla SZRP i MSWiA).
W latach 2009-2012 był głównym specjalistą Pełnomocnika MON ds. wdrażania KTO Rosomak i PPK SPIKE, a w latach 2012-2016 ponownie pracował w spółce KOLT. Jest członkiem Klubu  od 2015  r., a od 2016 r. jest członkiem Zarządu (Rady) Klubu i pełni funkcję skarbnika.


WYKSZTAŁCENIE:
  • 1988 – 1990 – Akademia Sztabu Generalnego w Moskwie
  • 1974 – 1977 – Akademia Tyłów i Transportu  w ZSSR
  • 1965 – 1968 – Oficerska Szkoła Samochodowa w Pile

ODZNACZENIA:
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
  • Złoty Krzyż Zasługi;
  • Srebrny Krzyż Zasługi;
  • liczne odznaczenia resortowe.