Klub Generałów

Gen. bryg. Witold Cieślewski

W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pełnił wiele funkcji zarówno w pionie dowódczym jak i technicznym. Zaczynał od stanowiska dowódcy nadajnika radiostacji R-110 poprzez dc-ę plutonu, kompani, zastępcy dowódcy pułku łączności do spraw technicznych, dowódcy pułku łączności. Przez kilka lat służył w Szefostwie Wojsk Łączności WOW w pionie technicznym. Następnie został kolejno Szefem Oddziału Zaopatrzenia, Oddziału Eksploatacji, Oddziału Remontu, Zastępcą Szefa Wojsk Łączności ds. Technicznych w Szefostwie Wojsk Łączności i Informatyki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W kolejnych latach służył jako Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności i Informatyki w Zegrzu, następnie został Szefem Zarządu Wojsk łączności i Informatyki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i kolejno Asystentem I-szego zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Przez ostatnie 2,5 roku służby w latach 1999-2002 był Asystentem Szefa Sztabu, Szefem J-6 w AFNORTH w NATO.

Jest absolwentem:
– Oficerskiej Szkoły Łączności,
– Wojskowej Akademii Technicznej
– Wojskowej Akademii Politycznej (wydział ekonomii).
– Ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne w AON.

Uczestniczył w wielu kursach krajowych i zagranicznych w tym:
– Dowódczo- sztabowy kurs szczebla operacyjno-taktycznego. Leningrad -1983
– National Security Strategy Formulation and Managing Strategic Change -1998
– NATO Staff Officers Orientation Course – 1999
– NATO CIS Orientation Course – 2000
– Flag Officers CIS Orientation Course – 2001
– Crisis Management Course – 2000
– CIS Orientation For Flag Officers Course – 2001

Brał udział w opracowaniu i wdrażaniu projektów modernizacyjnych sił zbrojnych, między innymi takich jak:
– system cyfrowej łączności utajnionej, mobilnej i stacjonarnej
– system alarmowania i powiadamiania wojsk
– „rodzina radiostacji” pola walki
– Ruchome Węzły Łączności Cyfrowej – RWŁC
– Internet dla Wojska
– łączność mobilna
– nowy system sterowania radiostacjami stacjonarnymi
– cyfrowe centrale telefoniczne
– przygotowania Wojsk Łączności i Informatyki do współpracy z NATO

Brał udział w kilkudziesięciu ćwiczeniach szczebla strategicznego, operacyjnego i taktycznego Wojska
Polskiego, jak również w opracowaniu i kierowaniu jako asystent Szefa Sztabu J6 AFNOTH w ćwiczeniach organizowanych przez NATO, między innymi takich jak:
– Constant Harmoy
– Allied Effort
– Strong Resolve
Jako Komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Łączności i Informatyki (1993) wspólnie z zespołem
specjalistów opracował i wdrożył nowy program kształcenia dla oficerów Wojsk Łączności i Informatyki
(przejście z technologii analogowej na cyfrową). Pod jego kierownictwem szkoła otrzymała uprawnienia
do nadawania stopnia inżyniera w pełni porównywalnego z uczelniami cywilnymi.
Pułk łączności którym dowodził, był dwukrotnie wyróżniony w rozkazie szkoleniowym Ministra Obrony
Narodowej i raz Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego.
Współorganizował pierwszy zjazd kombatantów polskich z całego świata.

Był współzałożycielem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Obecnie jest honorowym
członkiem tego związku.
Po zakończeniu służby wojskowej (2002) pracował jako konsultant dla kilku firm telekomunikacyjnych.
Przez dwie kadencje (6 lat) pełnił funkcję Prezydenta Polskiego Oddziału AFCEA (The Association for
Communications, Electronics, Intelligence & Information System Professionals).
Zorganizował wspólnie z zespołem AFCEA jedną z pierwszych w Polsce konferencji międzynarodowych
n.t.: „Cyberprzestrzeń-Zagrożenia i Wyzwania”. Następnie również przez dwie kadencje był Prezydentem tego stowarzyszenia na Centralną Europę.
Był członkiem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Stowarzyszenia Przyjaciół Wojskowej Akademii Technicznej.

Aktualnie jest członkiem Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej.