Klub Generałów

Gen. bryg. Władysław Saczonek


Władysław Ryszard Saczonek urodził się 29.07.1945 r. w województwie Wileńskim. Dzieciństwo spędził na Warmii.
W latach 1959-1963 ukończył liceum ogólnokształcące
w Lidzbarku Warmińskim.

Służbę wojskową pełnił w latach 1963-2005.

Ukończył uczelnie wojskowe :
1963 – 1966

Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych w Poznaniu (specjalność – remont i eksploatacja pojazdów gąsienicowych) – uczelnię ukończył z I lokatą jako prymus.
1969 – 1972

Akademia Sztabu Generalnego WP Warszawa Rembertów – ocena bardzo dobra.
1982 – 1984
Dwuletnie studia strategiczne w moskiewskiej uczelni wojskowej – ocena bardzo dobra.
Przebieg służby
1966 – 1976

W jednostkach wojskowych 10 Dywizji Pancernej w Opolu na stanowiskach dowódczych i sztabowych (dowódca plutonu, kompanii, starszy oficer wydziału operacyjnego sztabu dywizji).
1973 – 1976

Dowódca 2 pułku czołgów 10 Dywizji Pancernej.
1976 – 1984
W jednostkach wojskowych 20 Dywizji Pancernej w Szczecinku na wyższych stanowiskach dowódczych i sztabowych.
1976 -1979
Szef Sztabu 20 Dywizji Pancernej
1979 – 1982
Dowódca 20 Dywizji Pancernej.
1984 – 1986
I Zastępca Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego – Szef Sztabu Armii.
1986 – 1988
Szef Zespołu Planowania Rozwoju Strategicznego Sił Zbrojnych RP w Sztabie Generalnym WP.
1988 – 1992
Szef Zarządu Operacyjnego Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego WP.
1992 – 1996
Szef Zarządu Wojennego Systemu Dowodzenia i Szkolenia Strategicznego Dowództw i Sztabów Sił Zbrojnych RP.
1996 – 2000
Szef Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego – I Zastępca Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego.
1992
Udział w zespole autorskim opracowującym strategię obronną RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych.
Twórca systemów dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP z zastosowaniem systemów informatycznych.
1993 – 1996
Przedstawiciel Sztabu Generalnego WP w dwustronnej, międzyrządowej komisji polsko-amerykańskiej. Cel pracy komisji – przygotowanie Sił Zbrojnych RP do standardów NATO.
1994
Twórca pierwszego planu udziału Sił Zbrojnych RP w programie „Partnerstwo dla Pokoju”.
2000 – 2004
Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy RP w Kanadzie.

2005
Przeszedł w stan spoczynku.

2006 – 2007
Agencja Rezerw Materiałowych Ministerstwa Gospodarki – zastępca dyrektora Biura Inwestycji i Eksploatacji.

Szkolenia i kursy
1999

Instytut Stosunków Międzynarodowych – kurs bezpieczeństwa narodowego.
2000
Francuski Instytut Zarządzania w Polsce – Warszawa, kierunki:

 • Strategia zarządzania firmą;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Ukończony kurs języka angielskiego III stopnia według standardu NATO;
Kurs bezpieczeństwa zakończony uzyskaniem certyfikatu bezpieczeństwa oznaczony klauzulą „ściśle tajne”.

Osiągnięcia

 • Opracowanie pierwszych dokumentów, regulaminów i instrukcji dla Sił Zbrojnych RP po wejściu Polski do NATO;
 • Udział w opracowaniu mapy komputerowej wyróżnionej na wystawie w Stanach Zjednoczonych w latach 90;
 • Nadzór i udział w opracowaniu zautomatyzowanego systemu dowodzenia i szkolenia Sił Zbrojnych RP pk. „Kolorado” (wycena szacunkowa wartości ponad 1 mln dolarów);
 • Opracowanie dokumentów historycznych z II wojny światowej na podstawie dokumentów kombatantów polskich osiadłych w Kanadzie (pierwsze, polskie opracowanie);
 • Udział w opracowaniu porozumienia między MON RP i Kanady w zakresie wymiany doświadczeń w uzbrojeniu i technologiach wojskowych;
 • W 1992 r. mianowany do stopnia generała brygady;
 • Odznaczenia:  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, liczne odznaczenia państwowe i resortowe.

Ważne

W pierwszej połowie 1981 roku podczas odprawy służbowej, jako Dowódca 20 DPanc, czynnie zaprotestował przeciwko radzieckiej interwencji zbrojnej na obszarze RP. Wydarzenia opisane w:

 1. W. Jaruzelski „Stan wojenny dlaczego” str. 155
 2. G. Herling-Grudziński „Dziennik pisany nocą 1997-1999 – str. 65
 3. R. Walenciak „Gambit Jaruzelskiego – ostatnia tajemnica stanu wojennego” – str. 77

Umiejętności

 • Dobra znajomość problematyki zbrojeniowej;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Umiejętności analitycznego myślenia;
 • Samodzielność;
 • Dyspozycyjność;
 • Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami ludzi oraz w zakresie nadzoru i kontroli;
 • Znajomość języków: angielski, rosyjski (biegle), francuski w stopniu dostatecznym.

Jest członkiem Klubu Generałów i Admirałów RP, od 2019 r. pełni funkcję wiceprezesa Klubu.

Zainteresowania, hobby

Historia Polski, łowiectwo, sport (piłka siatkowa – czynnie).