Klub Generałów

Gen. bryg. Władysław Skrzypek

Władysław Skrzypek urodził się 01.09.1945 w m. Rzezawa na ziemi bocheńskiej w woj. Małopolskim.
Służbę wojskową rozpoczął w 1963 roku  jako podchorąży Oficerskiej Szkoły w Legnicy. Po ukończeniu    szkoły oficerskiej i mianowaniu na pierwszy stopień oficerski nieprzerwanie zawodową służbę wojskową pełnił w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSW.  Służbę rozpoczął w I Warszawskiej Brygadzie  jako dowódca plutonu w szkole podoficerskiej. Po ukończeniu Kursu Przekwalifikowania w WSSK w Poznaniu, w 1970 roku objął stanowisko Szefa Służby a następnie Zastępcy Kwatermistrza w I Warszawskiej Brygadzie NJW MSW. W 1978 roku został wyznaczony na stanowisko  Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy 103 Pułku Lotnictwa NJW MSW. Od 1985 roku objął stanowisko Szefa Oddziału Szkolenia  Kwatermistrzostwa NJW MSW. W 1988 roku został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Kwatermistrza,  a w rok później objął stanowisko Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy NJW MSW. Od Listopada 1992 roku przez cztery lata zajmował stanowisko Szefa Logistyki Zastępcy Dowódcy NJW MSW.
W czasie służby systematycznie wzbogacał swoją wiedzę i kwalifikacje fachowe. W 1980 roku ukończył Zawodowe Studia Ekonomiczne w Wyższej Szkole Służb Kwatermistrzowskich a w 1982 r. studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W kwietniu 1988 roku uzyskał  tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie.          W latach 1993 -1996 uczestniczył w wizytach studyjnych w Belgii, Francji, Danii, Finlandii, Norwegii, RPA i USA podczas , których poznał funkcjonowanie systemów obrony, organizację i funkcjonowanie Centrów Kryzysowych, zabezpieczenie logistyczne wojsk i służb porządkowych oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska.

11 Listopada w 1994 roku  mianowany został na stopień generała brygady.

Działalność  służbowa generała cechowała się zawsze wysokim poziomem umiejętności organizacyjnych oraz dużą zdolnością dostrzegania, podejmowania i rozwiązywania problemów, aktywnością w poszukiwaniu rozwiązań nowatorskich. Wszelka jego działalność zawsze charakteryzowała się wysokim poczuciem odpowiedzialności i świadomością wagi realizowanych zadań.

Za swe osiągnięcia w służbie wojskowej był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, w tym m. in.:
– Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Siły Zbrojne Służbie Ojczyzny,  
– Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju,
– Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Warszawy, oraz wieloma odznaczeniami resortowymi.  

W 1993 roku uhonorowany został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 1993-1996 był Członkiem Rady Programowej Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

          W 1996 roku przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu Krajowej Konferencji Naukowo -Technicznej „Ekomilitaris”; Problemy badawcze i techniczne związane z projektowaniem, wykorzystywaniem i eksploatacją budowli obronnych.

          W dniu 30 kwietnia 1998r. zakończył zawodową służbę wojskową i został przeniesiony do rezerwy. Po przeniesieniu do rezerwy w latach 1998-2003 kierował przedsiębiorstwem Projektowo-Wdrożeniowym  Protechnika –Systemy SA, gdzie między innymi  zajmował się opracowaniem i wdrożeniem informatycznych systemów dowodzenia wojskami oraz opracowaniem projektów i ich wdrożeniem  w Centrach Kryzysowych Straży Pożarnej i Komendach Policji.

Od  2004 do 2018 roku prowadził własną działalność gospodarczą. Współautor opracowania pod nazwą; Wybór  przepisów prawnych Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska \dla potrzeb jednostek wydzielonych w układzie koalicyjnym poza granicami Polski\ 2005 r.  W latach 1999-2003 był wykładowcą  przedmiotów: Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorstwem i Bezpieczeństwo Informacji w Przedsiębiorstwie. Promotor kilku prac dyplomowych. W latach 2010 -2012 wykładowca Teorii Bezpieczeństwa Narodowego w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Piłsudzkiego  w Warszawie.         
Członek Klubu Generałów Wojska Polskiego.