Klub Generałów

Gen. dyw. dr Franciszek Puchała

Gen. dyw. dr Franciszek Puchała

Gen. dyw. dr Franciszek Puchała posiadaszczególne osiągnięcia w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie i o obronności,zwłaszcza w zakresie strategii i sztuki operacyjnej, a także najnowszej historii Wojska Polskiego.
Generał Puchała (ur. 18.02.1941 r.) służbę wojskową rozpoczął w 1959 r. jako podchorąży  Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. Jest absolwentem Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (1971) i Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Związku Radzieckiego (1978). W okresie ponad 40-letniej służby w Wojsku Polskim zajmował szereg stanowisk – od dowódcy plutonu artylerii do pierwszego Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego włącznie. W 1984 r. został mianowany generałem brygady, a w 1989 r.  generałem dywizji.
U schyłku istnienia Układu Warszawskiego pracował w polskich cywilno-wojskowych grupach eksperckich nad projektem jego rozwiązania. Brał udział w opracowaniu nowej doktryny obronnej Polski. Pracował nad programami restrukturyzacji i modernizacji Sił Zbrojnych RP. Brał udział w pracach związanych z uczestnictwem Polski w programie „Partnerstwo dla pokoju” oraz z procesem akcesyjnym Polski do NATO.
W lutym 2001 r. zakończył zawodową służbę wojskową i został przeniesiony w stan spoczynku. Przez kolejnych pięć lat był pracownikiem służby cywilnej Ministerstwa Obrony Narodowej.
Od lat zajmował się publicystyką, odnoszącą się do spraw obronnych i bezpieczeństwa. W latach 1999-2001był przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego „Biuletynu Informacyjnego Sztabu Generalnego WP” i „Myśli Wojskowej”.
Był przewodniczącym zespołu autorskiego i współautorem monografii p.t. „Sztab GeneralnyWojska Polskiego 1918-2003”. Jest autorem kilku książek m.in.: „Sztab Generalny Wojska Polskiego w latach 1945-1990”, „Sekrety Sztabu Generalnego pojałtańskiej Polski”, „Budowa potencjału bojowego Wojska Polskiego 1945-1990”.
         Opublikował ponad 60 artykułów na łamach „Przeglądu Wojskowo – Historycznego”, „Polski Zbrojnej”, kwartalnika „Bellona” oraz „Głosu Weterana i Rezerwisty”. Wiele z nich – szczególnie z ostatnich lat – zostało zamieszczonych na „stronie internetowej”Klubu Generałów WP. Na uwagę zasługuje cykl artykułówzwiązanych ze 100-leciem odzyskaniem przez Polskę niepodległości (m.in. takie publikacje jak „Organy doradcze władz państwowych w sprawach obronności Polski w latach 1920-2018”, „Okoliczności, w jakich Polska odzyskała niepodległość.”, „Od kryzysu przysięgowego do czasów obecnych”), a także z 80. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowe („Agresja niemiecka na Polskę w 1939 r.”).
W latach 2004 – 2007 kierował Klubem Generałów WP.  Przez kilka lat był takżeprezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (obecnie jest prezesem honorowym tego stowarzyszenia), a także członkiem władz krajowych „Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP” oraz „Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych”.