Klub Generałów

I

Rada Klubu I kadencji (1996 – 1997 r.)

  • gen. broni pil. Roman Paszkowski – prezes
  • gen. dyw. pil. Henryk Pietrzak – zastępca prezesa
  • gen. bryg. Jerzy Jarosz – skarbnik
  • gen. bryg. Marian Wróblewski – sekretarz
1-4
gen. broni pil.
Roman Paszkowski
2-1
gen. bryg.
Jerzy Jarosz
3
gen. dyw. pil.
Henryk Pietrzak
4
gen. bryg.
Marian Wróblewski

Komisja Rewizyjna

  • gen. dyw. Zdzisław Graczyk – przewodniczący
  • gen. bryg. Romuald Królak
  • gen. bryg. pil. Andrzej Rybacki
3-1
gen. dyw.
Zdzisław Graczyk
6-2
gen. bryg.
Romuald Królak
7
gen. bryg. pil.
Andrzej Rybacki