Klub Generałów

II

Rada Klubu II kadencji (1997 – 2001 r.) 

  • broni pil. Roman Paszkowski – prezes (do zgonu, do 16.08.1998 r.)
  • gen. dyw. Mieczysław Dębicki – zastępca prezesa (od 7.09.1998 r. – do zgonu, do 7.03.2001 r. – prezes)
  • gen. dyw. Roman Misztal – zastępca prezesa (od 19.03.2021 r. – prezes)
  • gen. bryg. Stanisław Brodziński – sekretarz generalny
  • gen. bryg. Jan Siuchniński – skarbnik
  • gen. bryg. Piotr Przyłucki.

1-4
gen. broni pil.
Roman Paszkowski
8
gen. dyw.
Mieczysław Dębicki
8-1
gen. dyw.
Mieczysław Dębicki
11
gen. bryg.
Jan Siuchniński
12
gen. bryg.
Piotr Przyłucki
10-1
gen. bryg.
Stanisław Brodziński

Komisja Rewizyjna

  • gen. bryg. Romuald Królak – przewodniczący
  • gen. dyw. Zdzisław Graczyk
  • gen. bryg. Ryszard Michalik
6-2
gen. bryg.
Romuald Królak
3-1
gen. dyw.
Zdzisław Graczyk
13-1
gen. bryg.
Mieczysław Michalik
6-3
gen. bryg.
Romuald Królak
15
gen. dyw.
Jan Światowiec
16-1
gen. dyw.
Zbigniew Blechman
17
gen. dyw.
Czesław Czubryt-Borkowski
18
gen. dyw.
Tadeusz Hupałowski