Klub Generałów

IV

Rada Klubu IV kadencji (2004 – 2007 r.) 

 • gen. dyw. Franciszek Puchała – prezes
 • gen. broni Zbigniew Zalewski – zastępca prezesa
 • gen. dyw. Zdzisław Graczyk – zastępca prezesa
 • gen. bryg. Marek Oleksiak – sekretarz
 • gen. bryg. Walerian Sowa – skarbnik
 • gen. dyw. Lucjan Czubiński
 • gen. dyw. Bolesław Izydorczyk
 • gen. dyw. Roman Misztal
1-5
gen. dyw.
Franciszek Puchała
2-2
gen. broni
Zbigniew Zalewski
3-1
gen. dyw.
Zdzisław Graczyk
12-3
gen. bryg.
Marek Oleksiak
5-3 (1)
gen. bryg.
Walerian Sowa
6-3
gen. dyw.
Lucjan Czubiński
3-2
gen. dyw.
Bolesław Izydorczyk
8-1
gen. dyw.
Roman Misztal

 

Komisja Rewizyjna

 • gen. bryg. Kazimierz Leśniak – przewodniczący
 • gen. dyw. Apoloniusz Golik – zastępca przewodniczącego
 • gen. bryg. Jerzy Paszkowski – sekretarz
 • gen. bryg. Henryk Andracki
9-1
gen. bryg.
Kazimierz Leśniak
6-4
gen. dyw.
Apoloniusz Golik
8-3
gen. bryg.
Jerzy Paszkowski
12-1
gen. bryg.
Henryk Andracki