Klub Generałów

IX

Rada (Zarząd) Klubu IX kadencji (2019 – 2022 r.):

– gen. dyw. Jerzy Słowiński – prezes,
– gen. bryg. Władysław Saczonek – zastępca prezesa,
– gen. bryg. Henryk Porajski – sekretarz (do czerwca 2020 r.),
– gen. dyw. Janusz Lalka – sekretarz (od 24.09.2020 r.), 
– gen. bryg. Stanisław Filipiak – skarbnik,
Członkowie Rady (Zarządu):
– gen. broni Józef Flis,
– gen. bryg. pil. Roman Harmoza.

 

 

 

tn_Słowiński
gen. dyw.
Jerzy Słowiński
tn_Saczonek
gen. bryg.
Władysław Saczonek
Z Porajski
gen. bryg.
Henryk Porajski
tn_J Lalka
gen. dyw.
Janusz Lalka
Z Filipiak
gen. bryg.
Stanisław Filipiak
Z Flis
gen. broni
Józef Flis 
Z Harmoza
gen. bryg. pil.
Roman Harmoza
8-1

 

 

Komisja Rewizyjna:

– gen. dyw. Jarosław Bielecki – przewodniczący,
– gen. bryg. Władysław Skrzypek – sekretarz;
Członkowie komisji:
– gen. bryg. Andrzej Lewandowski,
– gen. bryg. Henryk Mika (do lutego 2021 r.)

K Bielecki
gen. dyw.
Jarosław Bielecki
K Skrzypek
gen. bryg.
Władysław Skrzypek
K Lewandowski
gen. bryg.
Andrzej Lewandowski
K Mika
gen. bryg.
Henryk Mika