Klub Generałów

Pismo do Ministra Obrony Narodowej

Pismo Prezesa Klubu Generałów WP  do Ministra Obrony Narodowej
wysłane w związku z wypowiedzeniem „Porozumienia o współpracy…”