Klub Generałów

Prof. dr hab. Marek Chmaj

Prof. dr hab. Marek Chmaj – Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu (od 2019 r.), Szef Departamentu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i procesu inwestycyjnego.
Jest specjalistą w zakresie: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, procesy inwestycyjne.
Od 2001 doktor habilitowany nauk prawnych.
11 lutego 2009 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.
Stypendysta Research Support Scheme (1997-1998) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999). Uczestnik ponad stu konferencji naukowych. Długoletni redaktor naczelny czasopisma „Athenaeum”, członek rad naukowych i programowych licznych czasopism naukowych. 

Wykładał na wielu uniwersytetach krajowych (UMCS, UMK, UWM) i zagranicznych, m.in. w Castellon (Hiszpania), Bari (Włochy), Rydze (Łotwa), Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Barcelos (Portugalia), Sewilla (Hiszpania). Kierownik Katedry Prawa Publicznego i Praw Człowieka na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS.

Autor wielu projektów ustaw oraz licznych nowelizacji. Stały ekspert komisji sejmowych i senackich. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu innych publikacji oraz ponad stu opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, licznych organów administracji rządowej i samorządowej.
Aktywnie działający pro bono: członek Rady Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości oraz kapituły Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego. Arbiter w Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie.

Aktywny i wnikliwy komentator zmian prawnych i ustrojowych w licznych stacjach telewizyjnych (m.in. TVN, Polsat, Superstacja) i radiowych (m.in. Tok FM, Polskie Radio IAR, RMF FM i Radio ZET) oraz gazetach (m.in. w Gazecie Prawnej i Gazecie Wyborczej)

W 2015 odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa, w 2016 r. medalem Labor Omnia Vincit Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, z kolei w 2017 r. otrzymał Medal XXV-lecia NSZZ Policjantów.
W ostatnich latach wielokrotnie w gronie 50 najbardziej wpływowych prawników Dziennika Gazety Prawnej.

Niezwykle aktywnie współpracuje z Klubem Generałów i Admirałów RP.