Klub Generałów

Prof. dr hab. nauk medycznych Maciej Gonciarz

Profesor Maciej Gonciarz jest gastrologiem, specjalistą chorób wewnętrznych.
W 1987 r. ukończył studia medyczne na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, w 1993 r.  obronił pracę doktorską, a w 2004 r. habilitował się.
W 2018 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora w zakresie nauk medycznych.
Aktualnie jest ordynatorem oddziału Gastroenterologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.
Profesor Gonciarz ściśle współpracuje z Klubem GiA RP w zakresie ochrony zdrowia jego członków oraz ich rodzin, szczególnie w dziedzinie leczenia chorób wewnętrznych..