Klub Generałów

PROTEST KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RP w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie

Klub Generałów i Admirałów RP
w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 8
im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie

Warszawa 14.02.2022 r.


Wojewoda Mazowiecki
Konstanty Radziwiłł
Warszawa


PROTEST

KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RP
w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 8
im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie

            W nawiązaniu do stanowiska Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 20 grudnia 2021r.w którym wskazano, iż nazwa Szkoły Podstawowej Nr 8 im. 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie jest niezgodna z art. 1. Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczychgminy, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, stwierdzamy, że jest onobardzo niesprawiedliwa i krzywdzące związektaktyczny, żołnierzy tam służących oraz  pokolenia nauczycieli i absolwentów tej szkoły.

            Opinia Instytutu nie uwzględnia ważnych aspektów historii Dywizji – od jej utworzenia aż do ostatniego dnia funkcjonowania. Jest to również historia Legionowa, miast i miasteczek – garnizonów stacjonowania jednostek dywizji, żołnierzy i rodzin, którzy byli solą tej ziemi.

Czy zapomniano już, czym był mundur żołnierza, rogatywka z orzełkiem dla tysięcy Polaków wywiezionych do „nieludzkiej ziemi”?Cena była najwyższa – żyć lub umrzeć dla Ojczyzny zniewolonej przez hitlerowskie Niemcy. Cenę życia zapłaciło tysiące Kościuszkowców na szlaku wojennym, tocząc śmiertelny bój pod Lenino, w walkach o Jabłonnę i Legionowo. Ginęli oni pod Puławami, podczas wyzwalania prawobrzeżnej Warszawy-Pragi i w walkach ulicznych ramię
w ramię z Powstańcami Warszawy.Od lutego 1945 r.Dywizja walczyła o Wał Pomorskiforsowała Odrę oraz wzięła udział w szturmie Berlina zawieszając flagę na Kolumnie Zwycięstwa. 

            Jak łatwo dzisiaj napisać w kilku zdaniach „szlak bojowy”, ale trudno a nawet niemożliwie jest wymienić nazwiska żołnierzy 1. WDP, którzy polegli bezpośrednio w boju, zostali ranni lub pozostali kalekami od kul i min.Za udział w wojnie Dywizja odznaczona została złotym krzyżem orderu Virtuti Militari oraz Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy.

            Trudny był również powojenny okres. Niewidzialny wróg zbierał obfite żniwo. Saperzy
1 batalionu saperów rozminowywali teren Legionowa i ruiny Warszawy, umożliwiając jej odbudowę,nierzadko ginęli w zasadzkach.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że miasto Legionowo było związane z dowództwem
 i jednostkami 1. WDP (a od 1955 r. Zmechanizowanej) nieprzerwanie przez 65 lat do 2011 roku.

Próba pozbawienia Szkołyimienia 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty, którą wybudowali żołnierze 1. WDZ, pod osobistym nadzorem dowódców dywizji, to działania mające znamiona barbarzyństwa.

Także to żołnierze dywizji postawili na gruzach w Legionowie kościół garnizonowy wyznania rzymskokatolickiego. Został on erygowany w 1947 r. za zgodą Kurii Metropolitarnej Warszawskiej. Jego pierwszym i wieloletnim duchownym był kapelan 1. WDP ks. płk Jan Mrugacz.

Przez struktury dywizji przeszło wielu wspaniałych ludzi, którzy po zakończeniu służby oddali się pracy na rzecz miasta i jego rozwoju. Mieszkając w innych garnizonach nieśli wsparcie miejscowym samorządom, placówkom oświaty i zakładom przemysłowym.

Honorowym obywatelem miasta Legionowo związanym z 1 WDP jest również por. Teofila Bojkowska. Po wojnie wieloletnia mieszkanka Legionowa, aktywna działaczka związku Inwalidów Wojennych. T. Bojkowska była ofiarą deportacji sowieckich zesłaną do Bijska koło Nowosybirska.
Z nieludzkiej ziemi wydostała się w 1943 r. jako żołnierz 1. samodzielnej kompani łączności.
W czasie bitwy pod Lenino została ciężko ranna. Odznaczona medalem „Zasłużony na Polu Chwały”. Brała także udział w operacji zdobycia Berlina. W związku z trwałym inwalidztwem została zdemobilizowana w listopadzie 1945 r.

1 WDZ stacjonowała w Legionowie nieprzerwanie do 2011 r. a więc także w okresie po odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności w 1989 r. Po tym okresie dywizja przeszła transformację. Uczestniczyła w strukturach militarnych NATO. Brała udział w misjach stabilizacyjnych i pokojowych m.in. na Wzgórzach Golan w Libanie, Kosowie, Iraku  i Afganistanie. Przez cały okres był to ten sam związek taktyczny o tych samych tradycjach wojennych, choć funkcjonował w różnych blokach militarnych i politycznych.

            1WDP – 1. WDZ była najstarszym w WP związkiem taktycznym o nieprzerwanej historii sięgającej 1943 r. Jej likwidacja w 2011 r. wywołała ogromne wzburzenie mieszkańców Legionowa i garnizonów stacjonowania jednostek dywizji.

            Wskazać należy, że jednąz osób przeciwnych likwidacji dywizji był poseł Mariusz Błaszczak, obecnie Minister Obrony Narodowej.

            Warto podkreślić także, że jednym z dowódców dywizji kultywujących jej tradycje bojowe był gen. broni. Tadeusz Buk (2007-2009), zginął w Katastrofie Smoleńskiej.

            Obecnie kontynuatorem tradycji 1WDZ  jest 1.Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej.

            Symbole i pamiątki z czasów wojny i pokoju w imieniu dywizji złożone zostały w maju 2017 r. przez zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Kościuszkowska w „Kapsule Czasu” razem  z dokumentamihistorii miasta, instytucji, szkół i organizacji Legionowa.

Absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 8 są dumni ze swej Alma Mater, Zawsze pieczołowicie z pietyzmem podchodzili do jej symboli, tradycji i szacunku do sztandaru. Dzisiaj to ludzie dorośli
i potrafią ocenić zaistniałą sytuację.

1WDZ nie może być kojarzona z symbolami komunizmu. Tym samym, przedmiotowy zakaz ustawy nie powinien odnosić się do tej jednostki wojskowej.

            Członkowie Klubu Generałów i Admirałów RP wyrażają zdecydowany protest przeciwko zamiarowi odebrania Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie imienia 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej.

            Odczytujemy to jednoznacznie jako dowód na fałszowanie historii i realizację chorych tendencji do dzielenia Polaków na lepszych i gorszych. Tym razem chodzi o żołnierską ofiarę krwi
 i życia. Czym gorsza jest krew żołnierzy spod Lenino od żołnierzy z Monte Cassino, Tobruku Narwiku czy Ankony?

             W oczach urzędników z Instytutu Pamięci Narodowej (sic!) i urzędu wojewody mazowieckiego ci spod Lenino, bo przecież stamtąd wywodzi się pamięć o 1 Dywizji Piechoty są Polakami gorszego sortu. Bo jakże inaczej wytłumaczyć przypisywanie im politycznego, zbrodniczego podłoża dla ich ogromnej ofiary i zasług w walce z faszyzmem nie bacząc na mękę
w sowieckich łagrach na Syberii, Kołymie czy na stepach Kazachstanu. To stamtąd wzięli się żołnierze 1 DP, to stamtąd daleko nie wszyscy doszli do Berlina nie szczędząc trudu krwi i życia po to aby w roku 2022 urzędnicy państwa polskiego odebrali pamięć o nich i ich czci.  

            Wojenne tradycje 1 DP to również 50 lat pokojowej służby tysięcy polskich obywateli, którym w jednostkach tego związku taktycznego państwo polskie nakazało służyć, aby dzięki ich służbie móc budować przyszłość Polski w realiach ówczesnego świata. Czynili to godnie generałowie, oficerowie, podoficerowie a przede wszystkim rzesze żołnierzy z poboru z wielu stron Polski. Czynili to w realiach pokojowych, jak i minionych wojennych, zbudowanych przez polityków.

            Występujemy w obronie pamięci i czci ŻOŁNIERZY. Żołnierzy, którzy potrzebę gotowości obrony Ojczyzny postrzegali podobnie jak obecnie społeczeństwo Ukrainy.

            Jakimi pokładami fałszu i hipokryzji trzeba się kierować, jak głęboko nienawidzić Polaków, aby części z nich odmawiać szacunku i poważania a ich dzieciom, wnukom i prawnukom odbierać dobrą pamięć  o nich, wyrażoną na prostej  tablicy na budynku szkoły.

            Stopień naszego zbulwersowania zamiarami władz województwa daje nam prawo zadania pytania o skrajnej wymowie: czy przedmiotowy zamiar to akt zemsty odradzającego się w Polsce nacjonalizmu nad tymi, którzy walczyli z ich poprzednikami w Berlinie? W świetle tego, co przychodzi nam ostatnimi czasy  oglądać na warszawskich ulicach w świetle rac, to pytanie nie nosi charakteru li tylko retorycznego.

             Panie Wojewodo. Pan nie jest jednym z inkwizytorów IPN!

            Jest Pan przedstawicielem rządu RP w województwie stołecznym, z którym to województwem 1WDZ związana była przez dziesięciolecia swojego istnienia.

            Apelujemy aby wzniósł się Pan ponad uprzedzenia i pamiętając o swojej Rodzinie miał na uwadze, co znaczy dobra pamięć i cześć.

            Jako generałowie Rzeczypospolitej Polskiej, wśród których są również dowódcy 1WDZ ufamy , że zachowa się Pan honorowo i odstąpi od swojego chybionego zamiaru.

Zarząd Klubu Generałów i Admirałów RP

            Rozdzielnik:

  1. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwił
  2. Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski
  3. Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców gen. bryg. w st. sp. Zenon Poznański