Klub Generałów

V

Rada Klubu V kadencji (2007 – 2010 r.)

  • gen. bryg. pil. Roman Harmoza – prezes
  • gen. bryg. Henryk Mika – zastępca prezesa
  • gen. dyw. Bolesław Izydorczyk – skarbnik
  • gen. bryg. Leszek Ulandowski– sekretarz
  • gen. bryg. Witold Cieślewski
1-9
gen. bryg. pil.
Roman Harmoza
2-5
gen. bryg.
Henryk Mika
3-2
gen. dyw.
Bolesław Izydorczyk
4-4
gen. bryg.
Leszek Ulandowski
5-5
gen. bryg.
Witold Cieślewski

Komisja Rewizyjna

  • gen. dyw. Apoloniusz Golik – przewodniczący
  • gen. bryg. Roman Pusiak – zastępca przewodniczącego
  • gen. bryg. Jerzy Paszkowski – sekretarz
  • gen. bryg. Stanisław Stańko
6-4
gen. dyw.
Apoloniusz Golik
7-4
gen. bryg.
Roman Pusiak
8-3
gen. bryg.
Jerzy Paszkowski
18-1
gen. bryg.
Stanisław Stańko