Klub Generałów

VI

Rada Klubu VI kadencji (2010 – 2013 r.)  

  • gen. bryg. pil. Roman Harmoza – prezes
  • gen. bryg. Henryk Mika – zastępca prezesa
  • gen. bryg. Andrzej Lewandowski – zastępca prezesa
  • gen. bryg. Leszek Ulandowski – sekretarz
  • gen bryg. Jan Baraniecki – skarbnik
  • gen. bryg. Witold Cieślewski
  • gen. bryg. Marek Oleksiak

1-9
gen. bryg. pil.
Roman Harmoza
2-5
gen. bryg.
Henryk Mika
4-4
gen. bryg.
Andrzej Lewandowski
10-4
gen. bryg.
Leszek Ulandowski
11-2
gen. bryg.
Jan Baraniecki
5-5
gen. bryg.
Witold Cieślewski
12-3
gen. bryg.
Marek Oleksiak

Komisja Rewizyjna

  • gen. bryg. Roman Pusiak – przewodniczący
  • gen. dyw. Jarosław Bielecki
  • gen. bryg. Jerzy Paszkowski
7-4
gen. bryg.
Roman Pusiak
17-2
gen. dyw.
Jarosław Bielecki
8-3
gen. dyw.
Jarosław Bielecki