Klub Generałów

VII

Rada Klubu VII kadencji (2013 – 2016 r.)

 • gen. bryg. pil. Roman Harmoza – prezes
 • gen. dyw. Jerzy Słowiński – zastępca prezesa
 • gen. bryg. Andrzej Lewandowski – zastępca prezesa
 • gen. bryg. Leszek Ulandowski– sekretarz
 • gen. bryg. Henryk Mika – skarbnik
 • gen. bryg. Janusz Jakubowski
 • gen. bryg. Henryk Porajski
 • gen. bryg. Marek Oleksiak
1-9
gen. bryg. pil.
Roman Harmoza
10-4
gen. bryg.
Andrzej Lewandowski
gen. dyw.
Jerzy Słowiński
2-5
gen. bryg.
Henryk Mika
4-4
gen. bryg.
Leszek Ulandowski
14-2
gen. bryg.
Janusz Jakubowski
12-3
gen. bryg.
Marek Oleksiak
15-1
gen. bryg.
Henryk Porajski

Komisja Rewizyjna

 • gen. bryg. Roman Pusiak – przewodniczący
 • gen. dyw. Jarosław Bielecki
 • gen. bryg. Alfons Kupis
 • gen. bryg. Stanisław Stańko
7-4
gen. bryg.
Roman Pusiak
16-3
gen. bryg.
Alfons Kupis
17-2
gen. dyw.
Jarosław Bielecki
18-1
gen. bryg.
Stanisław Stańko