Klub Generałów

VIII

Rada Klubu VIII kadencji (2016 – 2019 r.)

  • gen. bryg. pil. Roman Harmoza – prezes
  • gen. broni Józef Flis – zastępca prezesa
  • gen. bryg. Ryszard Żuchowski – zastępca prezesa (do zgonu, do 25.04.2019 r.)
  • gen. bryg. Henryk Porajski – sekretarz
  • gen. bryg. Stanisław Filipiak – skarbnik

1-9
gen. bryg. pil.
Roman Harmoza
19-1
gen. broni.
Józef Flis
20-1
gen. bryg.
Ryszard Żuchowski
21-2
gen. bryg.
Stanisław Filipiak
15-2
gen. bryg.
Henryk Porajski

Komisja Rewizyjna

  • gen. bryg. Roman Pusiak – przewodniczący
  • gen. dyw. Jarosław Bielecki  – zastępca przewodniczącego
  • gen. bryg. Alfons Kupis

7-4
gen. bryg.
Roman Pusiak
17-2
gen. dyw.
Jarosław Bielecki
16-3
gen. bryg.
Alfons Kupis