Klub Generałów

Zygmunt Dębiński

Zygmunt Dębiński

Zygmunt Dębiński jest absolwentemPolitechniki Warszawskiej. W latach 1972- 2018 pracował w Centrum Naukowo – Produkcyjnym Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A.,przekształconym w BUMAR-ELEKTRONIKA S.A., a następnie w PIT-RADWARS.A.,- jednej z największych spółek polskiego przemysłu obronnego. Zajmował szereg odpowiedzialnych stanowiskw pionie techniczno-inwestycyjnym. Pracował kolejno jako technolog, zastępcaGłównego Technologa, Kierownik Zakładu Techniczno-Inwestycyjnego, Dyrektor ds. Inwestycyjno- Administracyjnych oraz Prokurent. Posiada ogromne zasługidla polskiego przemysłu zbrojeniowego.  Opracowałwielewdrożeń unikalnych procesów technologicznych do produkcji urządzeń radiolokacyjnych.
         Jest laureatemNagrody Zespołowej I Stopnia Ministra Obrony Narodowej, za opracowanie i wdrożenie na wyposażenie wojska nowej generacji wysokościomierzy radiolokacyjnych (N41), przewidzianych do współpracy z radarami ostrzegawczymi (N-310), a także laureatemhonorowego wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego,,Bene Merituspro Industria Polonia”.
Jest członek Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego,opiniotwórczej organizacji społecznej, opracowującej ekspertyzy i stanowiska w najważniejszych sprawach dla polskiej gospodarki, w tymprzemysłu obronnegopaństwa.
         Aktywnie działa na niwie społecznej, szczególnie na kierunku współpracy z różnymi ogniwami wojska. Jest Prezesem Stowarzyszenia Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej, inicjatora stworzenia warunków i powołania Szwadronu Reprezentacyjnego Kawalerii Wojska Polskiego.
Od szeregu lat ściśle współpracuje z naszym Klubem. Był sygnatariuszem i koordynatorem ze strony Bumaru-Elektronika (PIT-RADWAR), podpisanego w styczniu 2012 r. i wznowionego w 2018 r. Porozumienia o Współpracy pomiędzy Klubem Generałów WP i Grupą Bumar-Elektronika (PIT-RADWAR).