Klub Generałów

Powązki – październik 2020 r.

22 października 2020 roku delegacja Klubu Generałów WP (generałowie: Władysław Saczonek, Stanisław Filipiak, Zdzisław Graczyk) odwiedziła groby naszych zmarłych kolegów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

W sumie odwiedziliśmy ponad 80 grobów generałów, zarówno uczestników walk w okresie II wojny światowej (na wschodzie i na zachodzie), jak i zmarłych w okresie powojennym (do dnia dzisiejszego). Niestety nie zdołaliśmy odwiedzić wszystkich, lecz o wszystkich pamiętamy.
Na każdym odwiedzanym grobie zapalono znicz i zatknięto proporzec z napisem „NASZEMU KOLEDZE – NASZA PAMIĘĆ”. Nad grobami – w zadumie – wspominaliśmy naszych zmarłych kolegów i przyjaciół.

Tylko szkoda, że było nas tak niewielu. Przykro, że na apel Rady Klubu o udział w tym przedsięwzięciu nikt nie odpowiedział, a przecież odwiedzanie grobów najbliższych stanowi tradycję głęboko zakorzenioną w naszym społeczeństwie. Nie chodzi tu chyba o rygory związane z pandemią COVID-19, a raczej – należy to stwierdzić – o generalnie malejącą aktywność członków Klubu.