Klub Generałów

Nadzwyczajne Walne Zebranie – wrzesień 2020 r.

W dniu 24.09.2020r. w siedzibie Klubu przy AL. Ujazdowskich 6a w Warszawie obradowało Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Generałów WP, w którym wzięło udział 31 Członków (frekwencja 54%).

Zebranie otworzył prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński, który powitał przybyłych, wśród nich liczne grono nowych członków oraz  przedstawił warunki ważności NWZ – ze względu na frekwencję. Następnie wybrano w głosowaniu jawnym przewodniczącego  zebrania – gen. Słowińskiego oraz protokólanta – gen. bryg. Władysława Saczonka, po czym prezes przedstawił projekt porządku obrad, który przyjęto jednogłośnie.

W  pierwszej części obrad prezes dokonał podsumowania działalności Klubu od początku obecnej kadencji Rady. Ze względu na ograniczone możliwości działania wynikające z pandemii COVID- 19 skupiono się na pracy organizacyjnej Klubu. Wypracowano rozszerzenie formuły jego działalności  poprzez stworzenie możliwości członkostwa w nim admirałów sił zbrojnych oraz generałów innych służb mundurowych (nowa nazwa stowarzyszenia to Klub Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej). Stosowne uchwały, wśród nich przyjęcie nowego statutu zostaną przedstawione na kolejnym Walnym  Zebraniu w dniu 22.10.2020 r..
Zintensyfikowano także współpracę z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz odtworzono współpracę z oddziałami i grupami generałów w terenie. Do pracy w Zarządzie federacji  skierowano gen. broni Józefa Flisa.
Znacząco wzrosła liczba członków naszego stowarzyszenia. W bieżącym roku przyjęto ich 20.
Prezes przedstawił nowych członków Klubu, przyjętych w ostatnim czasie. Są to:

  • gen. broni dr Anatol Wojtan,
  • gen. dyw. Tadeusz Bałachowicz,
  • gen. dyw. dr Janusz Lalka,
  • gen dyw. Marek Samarcew,
  • gen. dyw. Marian Robełek,
  • gen. bryg. Janusz Paczkowski,
  • gen. bryg. Andrzej Trybusz.

Następnie gen. broni Józef Flis przedstawił w imieniu Rady Klubu wniosek o nadanie godności Honorowego Członka Klubu gen. dyw. dr Franciszkowi Puchale, omawiając szeroko osiągnięcia gen. Puchały i jego zasługi dla Klubu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Po przyjęciu uchwały Prezes wręczył wyróżnionemu stosowny dyplom, a ten wyraził swoje podziękowanie oraz  dużą satysfakcję z otrzymanego wyróżnienia.

Prezes Klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński wręcza gen. dyw. dr Franciszkowi Puchale
dyplom „Honorowy członek Klubu Generałów WP”.

W części organizacyjnej Zebranie przyjęło szereg uchwał dotyczących spraw personalnych, wśród nich m.in. uchwały:

  • W sprawie rezygnacji z pracy w Radzie Klubu generałów Aleksandra Poniewierki oraz Henryka Porajskiego;
  • W sprawie wyboru na funkcję Sekretarza Rady Klubu gen. dyw. Janusza Lalki.

Ponadto przewodniczący Komisji Rewizyjnej gen. dyw. Jarosław Bielecki zapoznał uczestników zebrania z wynikami kontroli realizacji budżetu Klubu. Podkreślił dużą operatywność i gospodarność Rady w pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków, a także fachowość  skarbnika  gen. bryg.  Stanisława Filipiaka w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowej.

W części końcowej zebrania Honorowy Członek Klubu Prezes Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP Zygmunt Dębiński zaprosił członków Klubu z rodzinami na obchody dnia Św. Huberta patrona myśliwych  (HBERTUS) do Starej Miłosnej ul. Szkolna 14 (hipodrom) w dniu 25 października br. o godz.11.00

Zebranie zakończył Prezes Klubu gen. Słowiński dziękując wszystkim za aktywny udział i zapraszając na kolejne Walne Zebranie w dni 22 października br. o godz. 16.00.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2020, Archiwum