Klub Generałów

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej DWL – grudzień 2015 r.

8 grudnia 2015 roku na terenie Warszawskiej Cytadeli odsłonięto tablicę upamiętniającą stacjonowanie w tym kompleksie Dowództwa Wojsk Lądowych.
W uroczystościach uczestniczyli dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni dr Mirosław Różański, jego zastępca gen. dyw. Jerzy Michałowski, zastępca szefa sztabu generalnego WP gen. broni Anatol Wojtan oraz duże grono oficerów, pracowników wojska i generałów związanych przed laty z Dowództwem Wojsk Lądowych. Wśród nich uczestniczyli również członkowie  naszego klubu – generałowie: Zbigniew Zalewski, Waldemar Skrzypczak, Andrzej Tyszkiewicz, Andrzej Ekiert, Leszek Chyła, Aleksander Poniewierka i Andrzej Lewandowski.

Z tym  wspaniałym obiektem, jakim jest  Cytadela Warszawska wiążą się dzieje Warszawy, burzliwy okres powstańczych zrywów narodowych, lata zaborów i wybijania się Polski na niepodległość, okrutny okres okupacji i powstańczego zrywu mieszkańców stolicy, a także bliski nam czas powojennej Warszawy, zmagań jej mieszkańców w odbudowie ze zniszczeń wojennych, oraz tworzenia i funkcjonowania nowych struktur Sił Zbrojnych RP.

Po zakończonej wojnie – od 1947 roku w Cytadeli warszawskiej, przez 50 lat dyslokowane było Dowództwo Warszawskiego Okręgu Wojskowego, a po reorganizacji Sił Zbrojnych – Cytadela, do 2013 roku   stanowiła siedzibę Dowództwa Wojsk Lądowych i dyslokowanych na tym terenie podległych jednostek wojskowych.

W dwa latapo zakończeniu jego funkcjonowania, z inicjatywy byłych  Dowódców Wojsk Lądowych, przy wsparciu Dowództwa Generalnego RSZ odsłonięta została i poświęcona tablica pamiątkowa na budynku byłego Dowództwa – świadectwo służby i pracy żołnierzy i pracowników wojska, którzy je tworzyli i umacniali.

Na początku uroczystości zabrał głos pierwszy dowódca wojsk lądowych gen. broni  Zbigniew Zalewski. Przypomniał on niełatwe chwile tworzenia dowództwa w 1997 roku oraz siły, jakimi ono dowodziło. Przypomniał również, że to głównie na barkach wojsk lądowych leżało przygotowanie i przeprowadzenie misji irackiej i afgańskiej oraz to że w misjach tych poległo ponad 60 żołnierzy.
Następnie prowadzący uroczystość płk. dypl. w st. sp. Lech Pietrzak poprosił płk. mgr Marka Bielca – pierwszego Dziekana Korpusu Oficerów Dowództwa Wojsk Lądowych o odczytanie  aktu odsłonięcia tablicy oraz zaprosił były dowódców wojsk lądowych generałów broni: Zbigniewa Zalewskiego, Waldemara Skrzypczaka i Zbigniewa Głowienkę, do odsłonięcia pamiątkowej tablicy.
W dalszej kolejności biskup polowy WP ks. gen. bryg. dr Józef Guzdek dokonał poświęcenia tablicy.

Po tej uroczystości uczestnicy zapalili także znicze w miejscu pamięci pod epitafium poległych żołnierzy Wojska Polskiego w kaplicy pw. Ducha Świętego. W kaplicy znajduje się tablica upamiętniając 120-tu żołnierzy, którzy polegli w czasie wykonywania zadań poza granicami kraju. To swoiste „Epitafium” – przypomina nam o wielkiej ofierze krwi i życia, jaką na ołtarzu Ojczyzny złożyli żołnierze Wojsk Lądowych.

Dalsza część uroczystości przeniosła się pod obelisk poświęcony byłemu dowódcy wojsk lądowych, tragicznie zmarłemu w katastrofie smoleńskiej, śp. gen. broni Tadeuszowi Bukowi, gdzie również zapalono znicze.

Na zakończenie uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia pod „Pomnikiem Husarza”.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2015