Klub Generałów

Spotkanie świąteczno-noworoczne – grudzień 2015 r.

17 grudnia 2015 r. w sali reprezentacyjnej ZKRP i BWP odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne Klubu Generałów WP. Prócz członków Klubu w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
–  I zastępca szefa SG WP gen. broni Anatol Wojtan:
– Radca – koordynator Dowódcy Generalnego RSZ  gen. dyw. Jerzy Fryczyński;
– Wikariusz Biskupi ks. płk Bogdan Radziszewski;
– Prezes Klubu Generałów Policji nadinspektor Adam Rapacki;
– honorowy członek naszego Klubu p. Zygmunt Dębiński.

Na początku spotkania prezes klubu gen. bryg pil. Roman Harmoza przypomniał zasadnicze przedsięwzięcia realizowane przez klub w mijającym roku oraz krótko zasygnalizował zasadnicze zamierzenia roku 2016, wśród nich najważniejsze, jakim są obchody XX – lecia klubu. Złożył też wszystkim obecnym serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

W dalszej kolejności zabrał głos ks. płk Bogdan Radziszewski, który krótko przedstawił istotę Świąt Bożego Narodzenia oraz złożył życzenia w imieniu Biskupa Polowego WP i pobłogosławił opłatki.
Następnie wszyscy obecni składali sobie wzajemnie życzenia, łamiąc się opłatkiem.

Dalsza część spotkania przebiegała przy stołach zastawionych tradycyjnymi wigilijnymi daniami, w serdecznej i miłej atmosferze. Podczas wieczerzy występowali kolejno z życzeniami wszyscy zaproszeni goście.
Na zakończenie prezes podziękował wszystkim za spotkanie, zapraszając do udziału w przyszłorocznych zamierzeniach.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: 2015